Phân tích chuyển động của hạt vật liệu và tối ưu hóa các tham số của máy cấp liệu rung hai chất thể GZS

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=907
 • Cơ quan:

  1 Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam;
  2 Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 15-06-2017
 • Sửa xong: 20-07-2017
 • Chấp nhận: 27-04-2018
 • Ngày đăng: 27-04-2018
Lượt xem: 1196
Lượt tải: 563
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 56
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Máy cấp liệu rung hai chất thể GZS hiện đang dùng nhiều trong các ngành khai thác mỏ, xây dựng…tuy nhiên năng suất của máy vẫn còn hạn chế bởi vì nó phụ thuộc vào nhiều tham số (công nghệ, hình học, động học, động lực học…), việc tìm ra giá trị hợp lý của các tham số đó để máy làm việc cho năng suất cao là hết sức quan trọng. Vì vậy trong nghiên cứu của mình nhóm tác giả đi sâu vào phân tích ảnh hưởng của các tham số đó đến máy trong quá trình làm việc, sau đó ứng dụng phần mềm Matlab tối ưu hóa với hàm mục tiêu là vận tốc trung bình của hạt vật liệu (vd) từ đó tìm ra giá trị hợp lý của các tham số đó để máy có năng suất lớn nhất khi làm việc. Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà khoa học trong quá trình nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy

Trích dẫn
Nguyễn Văn Xô, Trần Viết Linh, Phạm Văn Tiến và Phạm An Cương, 2018. Phân tích chuyển động của hạt vật liệu và tối ưu hóa các tham số của máy cấp liệu rung hai chất thể GZS, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 59, kỳ 2.