Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất

Tổng biên tập
Triệu Hùng Trường
Triệu Hùng Trường
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phó tổng biên tập
Đỗ Ngọc Anh
Đỗ Ngọc Anh
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trị sự
Nguyễn Viết Nghĩa
Nguyễn Viết Nghĩa
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thành viên hội đồng biên tập
Lê Hồng Anh
Lê Hồng Anh
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Danial Jahed Armaghani
Danial Jahed Armaghani
Trường Đại học Malaya, Malaysia
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Panagiotis G. Asteris
Panagiotis G. Asteris
Trường Đại học Sư phạm & Công nghệ Giáo dục, Hy lạp
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Hoàng Bắc
Bùi Hoàng Bắc
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đỗ Văn Bình
Đỗ Văn Bình
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Marek Borowski
Marek Borowski
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH, Ba Lan
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kyung-Huyn Choi
Kyung-Huyn Choi
Trường Đại học Quốc gia Jeju,
Hàn Quốc
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elisabeth Clausen
Elisabeth Clausen
Trường Đại học RWTH Aachen,
CHLB Đức
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Peter Clift
Peter Clift
Trường Đại học Bang Louisiana, Hoa Kỳ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Romulus-Dumitru Costache
Romulus-Dumitru Costache
Viện nghiên cứu Thuỷ văn
và Quản lý nước, Rumani
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Daniel Dias
Daniel Dias
Polytech Grenoble, Cộng hòa Pháp
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Tiến Diệu
Bùi Tiến Diệu
Trường Đại học South-East Noway, Nauy
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Carsten Drebenstedt
Carsten Drebenstedt
TU Bergakademie Freiberg, CHLB Đức
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Công Tiến Dũng
Công Tiến Dũng
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tiến Dũng
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đỗ Minh Đức
Đỗ Minh Đức
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
Trường Đại học Đông - A, Hàn Quốc
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thái Đức
Nguyễn Thái Đức
Trường Đại học Old Dominion, Hoa Kỳ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Ngọc Hà
Hoàng Ngọc Hà
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Thanh Hải
Trần Thanh Hải
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Brian Higgins
Brian Higgins
Trường Đại học California at Davis,
Hoa Kỳ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Văn Hòa
Phạm Văn Hòa
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Võ Trọng Hùng
Võ Trọng Hùng
Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Văn Hưng
Lê Văn Hưng
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Toshifumi Igarashi
Toshifumi Igarashi
Trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pirat Jaroonpattanapong
Pirat Jaroonpattanapong
Trường Đại học Chiang Mai, Thái Lan
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Manoj Khandelwal
Manoj Khandelwal
Trường Đại học Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, Úc
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lương Quang Khang
Lương Quang Khang
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Đức Khoát
Nguyễn Đức Khoát
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mahmut Kuyumcu
Mahmut Kuyumcu
Trường Đại học Technical University Bergakademie Freiberg, CHLB Đức
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Oleg I. Kazanin
Oleg I. Kazanin
Trường Đại học Mỏ Saint Petersburg, LB Nga
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hoàng Anh Lê
Hoàng Anh Lê
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Changwoo Lee
Changwoo Lee
Dong A University, Hàn Quốc
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Kim Lợi
Nguyễn Kim Lợi
Trường Đại học Nông lâm,
TP. Hồ Chí Minh
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Quốc Long
Nguyễn Quốc Long
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Petrov Vadim Leonidovich
Petrov Vadim Leonidovich
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia – Misis, LB Nga
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trương Xuân Luận
Trương Xuân Luận
Tổng hội Địa chất Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Võ Chí Mỹ
Võ Chí Mỹ
Hội Trắc địa Bản đồ Viễn Thám Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Hoài Nga
Nguyễn Thị Hoài Nga
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khổng Cao Phong
Khổng Cao Phong
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Youngoo Song
Youngoo Song
Trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Daniel Suman
Daniel Suman
Trường Đại học Miami, Hoa Kỳ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trần Xuân Trường
Trần Xuân Trường
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Công Ngọc Thắng
Công Ngọc Thắng
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng Trung Thành
Đặng Trung Thành
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đàm Trọng Thắng
Đàm Trọng Thắng
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ngô Xuân Thành
Ngô Xuân Thành
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tạ Đức Thịnh
Tạ Đức Thịnh
Hội Địa chất công trình và Môi trường
Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Thị Thu Thủy
Bùi Thị Thu Thủy
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Đức Tình
Lê Đức Tình
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Atrushkevich Victor
Atrushkevich Victor
Viện Hàm lâm Khoa học Nga, LB Nga
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thế Vinh
Nguyễn Thế Vinh
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.