Giới thiệu chung

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất được Bộ Văn hóa Thông tin cấp giấy phép hoạt động báo chí số lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2002 (ISSN 1859-1469). Từ tháng 12 năm 2023, Tạp chí Khoa học Mỏ - Địa chất xuất bản định kỳ 3 số tiếng Việt (các tháng 02, 6, 10) và 03 số tiếng Anh (các tháng 4, 8, 12) theo giấy phép xuất bản số 450/GP-BTTTT.

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất là tạp chí khoa học đa ngành có phản biện kín, chuyên về các lĩnh vực: Mỏ, Khoa học Trái đất, Dầu khí, Xây dựng, Cơ khí, Điện - Điện tử, Tự động hóa, Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Môi trường, Công nghệ thông tin và Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Hiện nay, hội đồng biên tập của Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất bao gồm 60 nhà khoa học uy tín, có chuyên môn sâu bao trùm các lĩnh vực của tạp chí, trong đó gồm 24 nhà khoa học quốc tế từ các nước Mỹ, Đức, Pháp, Nga, Nauy, Balan, Rumania, Hy Lạp, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, 36 chuyên gia trong nước có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm. Quá trình phản biện kín, độc lập được thực hiện bởi 2 nhà khoa học trong và ngoài nước có cùng chuyên môn với nội dung bài báo. Quá trình biên tập, xuất bản được tiếp cận với các chuẩn khu vực và quốc tế.

Trong quá trình phát triển, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất được đánh giá là một diễn đàn khoa học và kỹ thuật có uy tín cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế công bố và trao đổi các kết quả nghiên cứu mới trong các lĩnh vực có liên quan. Các kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, cán bộ quản lý, các giảng viên, NCS, học viên cao học và sinh viên trong nước và quốc tế.

Hiện nay, các bài báo đăng tải trong Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất đã được xét, tính điểm công trình khoa học trong nhiều Hội đồng Giáo sư Ngành/Liên ngành, cụ thể như sau:

- Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ: 0-1,0 điểm

- Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi: 0-0,75 điểm

- Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học: 0-0,5 điểm

- Hội đồng Giáo sư ngành Xây dựng – Kiến trúc: 0-0,5 điểm

- Hội đồng Giáo sư Liên ngành Cơ khí – Động lực: 0-0,25 điểm

- Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế: 0-0,25 điểm

Ngày 21 tháng 1 năm 2020, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt dự án “Nâng cấp Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất để được gia nhập hệ thống trích dẫn Đông Nam Á - ACI” theo Quyết định số 201/QĐ-BGDĐT.


  •  Tên tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
  •  ISSN: 1859 – 1469
  •  Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  •  Lĩnh vực: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất là một tạp chí đa ngành