Đặc điểm tai biến địa chất vùng trung - hạ lưu lưu vực Sông Vu Gia - Thu Bồn và một số giải pháp phòng tránh và giảm thiểu tác động

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=791
  • Cơ quan:

    1 Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Việt Nam

  • *Tác giả liên hệ:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Nhận bài: 25-03-2017
  • Sửa xong: 20-04-2017
  • Chấp nhận: 28-04-2017
  • Ngày đăng: 28-04-2017
Lượt xem: 1286
Lượt tải: 325
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 32
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Vùng trung - hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn có cấu trúc địa chất và địa mạo phức tạp. Trong khu vục tồn tại các loại đá biến chất, trầm tích và magma tuổi từ Tiền Cambri đến Kainozoi trong đó các trầm tích Đệ Tứ bao phủ phần lớn vùng hạ lưu của lưu vực. Các thành tạo nói trên bị nhiều hệ thống đứt gãy và khe nứt có quy mô khác nhau phát triển chủ yếu theo phương đông bắc - tây nam, tây bắc - đông nam, á vĩ tuyến và á kinh tuyến cắt qua. Một số hệ thống đứt gãy hoạt động trong Tân kiến tạo, thể hiện bởi các dấu hiệu như sự biến dạng các thành tạo địa chất trẻ, nâng hạ kiến tạo, biến đổi hình thái các hệ thống thủy văn. Trong phạm vi khu vực tồn tại các tai biến như trượt lở, xói lở bờ sông và xói lở bờ biển. Chúng bị khống chế bởi các vận động kiến tạo nội sinh kết hợp với một số tác nhân ngoại sinh khác. Trượt lở thường liên quan tới các đới dập vỡ kiến tạo, xói lở bờ sông thưởng xảy ra ở vị trí giao nhau với đứt gãy hoạt động hoặc nơi dòng chảy đổi hướng do dịch chuyển kiến tạo, còn xói lở bở biển thường xảy ra ở khu vực bị sụt lún kiến tạo dẫn tới nước biển dâng tương đối. Để giảm thiểu tai biến trượt lở, một giải pháp khả thi là kết hợp giữa giảm tải mái dốc, thoát nước và xây dựng các bờ kè thích hợp. Để phòng tránh xói lở bờ sông, có thể sử dụng các tường chắn Iowa vanes và phân hóa dòng chảy kết hợp kè bờ. Đối với xói lở bờ biển, xây dựng các đập phá sóng gần bờ kết hợp với kè bờ và quy hoạch quản lý đới bờ bền vững là giải pháp khả thi nhất khi tính tới bối cảnh sụt lún bề mặt do kiến tạo được tăng cường bởi nước biển dâng lâu dài do biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trích dẫn
Phạm Thị Hương và Nguyễn Xuân Quang, 2017. Đặc điểm tai biến địa chất vùng trung - hạ lưu lưu vực Sông Vu Gia - Thu Bồn và một số giải pháp phòng tránh và giảm thiểu tác động, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 58, kỳ 2.

Các bài báo khác