Nghiên cứu xây dựng quy trình thay thế tấm chắn đá bị hư hỏng của giá khung GK/1600/1,6/2,4/HT

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=746
 • Cơ quan:

  1 Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam;
  2 Tổng Công ty Đông Bắc, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 15-10-2016
 • Sửa xong: 20-02-2017
 • Chấp nhận: 28-02-2017
 • Ngày đăng: 28-02-2017
Lượt xem: 1460
Lượt tải: 456
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 45
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Việc áp dụng giá GK khi khai thác than tại các lò chợ đã cải thiện điều kiện làm việc rõ rệt, đặc biệt là áp dụng khi điều kiện vỉa ổn định, tận dụng tối đa miền công tác của giá khung. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành giá khung thường xuyên bị hỏng một vài bộ phận, đặc biệt là tấm chắn đá. Trong bài báo này, nghiên cứu xây dựng và đề xuất quy trình thay thế các tấm chắn đá của giá khung GK một cách hợp lý được đặt ra trong điều kiện giá vẫn đang trong trạng thái làm việc. Qui trình thay thế đề xuất được kiểm nghiệm và áp dụng thực tế trong các mỏ hầm lò.

Trích dẫn
Nguyễn Phi Hùng, Đặng Phương Thảo, Bùi Mạnh Tùng, Phan Xuân Khải và Vũ Hữu Lương, 2017. Nghiên cứu xây dựng quy trình thay thế tấm chắn đá bị hư hỏng của giá khung GK/1600/1,6/2,4/HT, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 58, kỳ 1.

Các bài báo khác