Nghiên cứu khả năng ứng dụng máy quét laser 3D mặt đất trong quản lý xây dựng - khai thác mỏ hầm lò

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=726
  • Cơ quan:

    1 Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

  • Nhận bài: 04-11-2016
  • Sửa xong: 17-12-2016
  • Chấp nhận: 30-12-2016
  • Ngày đăng: 30-12-2016
Lượt xem: 1518
Lượt tải: 539
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 53
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Nhận bài 25/7/2016 Chấp nhận 09/8/2016 Đăng online 30/12/2016 Bài báo trình bày kết quả kiểm tra độ chính xác về không gian khi đo bằng máy quét laser 3D mặt đất (TLS) cho thấy giá trị chênh lệch khoảng cách (ΔS) xác định được 6÷14mm trong phạm vi từ 50 đến 150m. Mô hình 3D đo bằng TLS tại khu vực hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng) với thời gian đo, xử lý nhanh chóng trong khoảng thời gian 18 giờ cho phép xác định được vị trí hầm sập và tình trạng không gian tại vị trí xẩy ra sự cố và phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ. Mặc dù hiện nay giá thành của thiết bị TLS cao hơn các thiết bị đo đạc truyền thống, nhưng hiệu quả và kết quả công việc cao hơn nhiều. Từ đó trong tương lai gần, máy quét laser 3D mặt đất cũng có thể cho phép ứng dụng trong quản lý xây dựng - khai thác ở mỏ hầm lò, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý khai thác, quản trị tài nguyên và góp phần minh bạch hóa hoạt động khoáng sản ở Việt Nam

Trích dẫn
Nguyễn Viết Nghĩa và Võ Ngọc Dũng, 2016. Nghiên cứu khả năng ứng dụng máy quét laser 3D mặt đất trong quản lý xây dựng - khai thác mỏ hầm lò, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 57.