ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN TRUY HỒI TRONG THIẾT KẾ TỐI ƯU LƯỚI QUAN TRẮC BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=312
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • Nhận bài: 27-02-2015
  • Sửa xong: 19-04-2015
  • Chấp nhận: 30-04-2015
  • Ngày đăng: 30-04-2015
Lượt xem: 1479
Lượt tải: 414
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 41
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Lưới quan trắc biến dạng công trình có yêu cầu cao về độ chính xác, về thời gian thi công lưới. Vì vây, khi thiết kế lưới cần phải áp dụng các biện pháp tối ưu nhằm xác định phương án lưới phù hợp. Việc thiết kết lưới theo phương pháp tối uư là một quá trình tính lặp phức tạp, trong đó phải xem xét tới vô số những phương án thiết kế. Do đó, giải pháp phù hợp nhất là áp dụng thuật toán truy hồi, vì thuật toán này cho phép xác định nhanh chóng ma trận trọng số đảo của các ẩn không thông qua việc thành lập hệ phương trình chuẩn. Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết đã xây dựng hệ thống thuật toán và quy trình xử lý số liệu phù hợp trong thiết kế tối ưu mạng lưới theo độ chính xác. Tính đúng đắn của các vấn đề nêu ra đã được kiểm chứng thông qua ví dụ thực nghiệm.

Trích dẫn
Lê Đức Tình, 2015. ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN TRUY HỒI TRONG THIẾT KẾ TỐI ƯU LƯỚI QUAN TRẮC BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 50.

Các bài báo khác