KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỦY TRIỀU ĐẾN ĐO CAO GPS-THỦY CHUẨN VÀ ĐO CAO VỆ TINH

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=311
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất;
    2 Công ty kỹ thuật đường cao tốc ChangDa, tỉnh Quảng Đông

  • Nhận bài: 20-03-2015
  • Sửa xong: 16-04-2015
  • Chấp nhận: 30-04-2015
  • Ngày đăng: 30-04-2015
Lượt xem: 1576
Lượt tải: 392
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 39
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Thủy triều là hiện tượng lên xuống của mực nước biển do ảnh hưởng kết hợp của các lực hấp dẫn tác dụng bởi Mặt Trăng, Mặt Trời và sự quay của Trái Đất. Có 3 hệ thống triều là triều trung bình, triều zero và triều không phụ thuộc. Bài báo trình bày về ảnh hưởng của triều đến đo cao GPS-thủy chuẩn và đo cao vệ tinh. Trong bài, tác giả nêu ra công thức thực dụng tính số hiệu chỉnh của triều đến độ cao trong hệ triều không phụ thuộc. Theo công thức này, số hiệu chỉnh do triều hiệu chỉnh vào độ cao chỉ phụ thuộc vào độ vĩ. Kết quả tính toán thực nghiệm cho thấy ảnh hưởng của triều đến độ cao trong hệ triều không phụ thuộc trên lãnh thổ Việt Nam thay đổi từ -6,3 cm đến -3,1 cm, độ lớn giảm dần từ Nam lên Bắc. Chênh lệch ảnh hưởng của triều này đến hai điểm khác nhau là rất nhỏ nên không ảnh hưởng đến đo cao GPS-thủy chuẩn. Đối với đo cao vệ tinh, triều ảnh hưởng đáng kể đến độ cao mặt biển.

Trích dẫn
Nguyễn Văn Sáng và Phạm Văn Tuyên, 2015. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỦY TRIỀU ĐẾN ĐO CAO GPS-THỦY CHUẨN VÀ ĐO CAO VỆ TINH, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 50.

Các bài báo khác