Dự báo độ chứa khí mêtan trong các vỉa than khai thác từ -250 m đến -400 m của mỏ than Mông Dương

 • Cơ quan:

  1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam
  2 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 28-04-2021
 • Sửa xong: 30-07-2021
 • Chấp nhận: 23-08-2021
 • Ngày đăng: 01-12-2021
Trang: 76 - 84
Lượt xem: 1952
Lượt tải: 871
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 86
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Khí mêtan được đánh giá là khí nguy hiểm nhất trong các mỏ khai thác than hầm lò và đặc biệt nguy hiểm đối với các mỏ được xếp hạng cao về khí mêtan như mỏ than Mạo Khê, Quang Hanh, Khe Chàm, Mông Dương,… Mỏ than Mông Dương đang có xu hướng khai thác xuống mức -400 m, hiện nay mỏ đã đào sâu thêm giếng xuống mức -400 m và sẽ khoanh vùng khai thác vào năm 2022, đồng nghĩa với độ chứa khí mê tan trong các vỉa than cũng có xu hướng tăng lên theo độ sâu khai thác, đặc biệt là đối với mức dưới -250 m của mỏ than Mông Dương nơi có điều kiện địa chất tương đối phức tạp và các công trình thăm dò về khí mêtan còn rất hạn chế. Để có những biện pháp phòng ngừa hiệu quả, tránh xảy ra cháy nổ khí mê tan, bài báo đã đưa ra những dự báo độ chứa khí mê tan của mỏ than Mông Dương ở các độ sâu khác nhau. Bài báo đã xây dựng biểu đồ dự báo độ chứa khí mê tan khi khai thác xuống sâu dựa trên phương pháp bình phương nhỏ nhất của phần mềm Excel. Từ đó đưa ra số liệu dự báo độ chứa khí tại các vỉa than từ mức sâu khai thác hiện tại đến mức sâu -400 m của mỏ than Mông Dương. Kết quả dự báo độ chứa khí mê tan trong các vỉa than ở mức -400 m của mỏ than Mông Dương đều tang lên rõ rệt so với mức khai thác hiện tại, đặc biệt tại vỉa I12 có độ chứa khí mê tan trong vỉa than tăng mạnh nhất đạt 4,5828m3/T.kc. Độ chứa khí mê tan trong vỉa I-12 được thể hiện qua phương trình y = 0,0132x-0,6983. Kết quả dự báo về độ chứa khí mê tan giúp cho việc chủ động lập kế hoạch thủ tiêu sự cố về khí mê tan dễ dàng hơn và đảm bảo an toàn trong khai thác than hầm lò.

Trích dẫn
Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Viết Thắng, Khaosay Vilayheuang và Ngô Trung Đức, 2021. Dự báo độ chứa khí mêtan trong các vỉa than khai thác từ -250 m đến -400 m của mỏ than Mông Dương, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 62, kỳ 5a, tr. 76-84.
Tài liệu tham khảo