Giải pháp cải thiện điều kiện vi khí hậu cho lò chợ mỏ than Mông Dương

 • Cơ quan:

  1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, Việt Nam
  2 Công ty 91 - Tổng công ty Đông Bắc, Quảng Ninh, Việt Nam
  3 Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 28-03-2021
 • Sửa xong: 01-07-2021
 • Chấp nhận: 03-08-2021
 • Ngày đăng: 01-12-2021
Trang: 28 - 35
Lượt xem: 2109
Lượt tải: 924
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 91
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Điều kiện vi khí hậu trong các mỏ than hầm lò là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến điều kiện làm việc và an toàn đối với công nhân mỏ. Điều kiện vi khí hậu phụ thuộc vào các thông số của luồng không khí thông gió như là nhiệt độ gió, độ ẩm và tốc độ gió. Hiện tại mỏ than Mông Dương đang khai thác ở mức -250 m và đang chuẩn bị cho mức -400 m. Với việc khai thác ở mức sâu với nhiệt độ địa tầng khoảng 320C, công thêm nhiệt tỏa ra từ các thiết bị khai thác, vận chuyển than và nhiệt từ khoảng không đã khai thác đã làm gia tăng nhiệt độ khu vực lò chợ CGH L7 của mỏ than Mông Dương. Nhiệt độ không khí lò chợ hơn 300C, độ ẩm từ 95÷100% vượt quá quy chuẩn cho phép dẫn đến lò chợ phải dừng hoạt động, ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và năng suất lao động. Theo truyền thống, phương pháp thông gió đã được sử dụng để loại bỏ nhiệt nhằm đảm bảo một môi trường làm việc an toàn dưới lòng đất. Tuy nhiên, khi hệ thống thông gió không còn có thể cung cấp các điều kiện khí hậu thích hợp cho người lao động, thì cần phải có một hệ thống làm mát bổ sung. Lựa chọn phương pháp làm mát phù hợp phụ thuộc vào cường độ nhiệt cần loại bỏ, phương pháp khai thác được sử dụng, vị trí các khu vực có nhiệt độ cao. Bài báo phân tích hiện trạng vi khí hậu, sự phân bố nhiệt độ khu vực lò chợ, nguyên nhân làm gia tăng nhiệt độ lò chợ và các giải pháp làm mát trong mỏ hầm lò. Từ đó đề xuất giải pháp sử dụng điều hòa không khí để giảm nhiệt độ, cải thiện điều kiện vi khí hậu cho lò chợ CGH L7 mỏ than Mông Dương. Kết quả sau khi áp dụng điều kiện vi khí hậu mỏ đã đảm bảo theo QCVN 01/2011/BCT

Trích dẫn
Nguyễn Văn Quang, Đỗ Ngọc Tú, Nguyễn Văn Tỉnh, Nguyễn Văn Miền và Lê Như Hùng, 2021. Giải pháp cải thiện điều kiện vi khí hậu cho lò chợ mỏ than Mông Dương, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 62, kỳ 5a, tr. 28-35.
Tài liệu tham khảo

Bộ công thương, (2011). Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong khai thác than hầm lò, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.

Воропаев.А.ф, (1961). управденИе тендовы МРежитотЯгл Уъокихжатах. М Гомо-Ртехиэдат.

Công ty CP than Mông Dương - TKV, (2020). Báo cáo kết quả đo thông số vi khí hậu, Quảng Ninh.

Đào Văn Chi, Lê Quang Phục, Nguyễn Sơn Tùng (2017). Điều hòa khí hậu trong lò chợ cơ giới hóa 11 - 1.15 bằng thiết bị MK 300 ở mỏ than Hà Lầm. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất. Kỳ 5, trang 89 - 94.

Đào Văn Chi, Lê Văn Thao, (2019). Nghiên cứu giải pháp ngăn ngừa gia tăng nhiệt độ vỉa than khu vực lò vận tải lò chợ cơ giới hóa 7.3.1 khu I vỉa 7 mỏ than Hà Lầm. Tạp chí công nghiệp mỏ. Số 4, trang 66-68 và trang 99.

Đào Văn Chi, Trần Xuân Hà, (2020). Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp cải tạo hệ thống thông gió mỏ than Quang Hanh, Tạp chí Khoa học Mỏ và Trái đất Tập. 61, Số 4 (2020) 110 - 117.

Horst Wagner, (2013). The management of heat flow in deep mines. Mining Report 149 (2013), Heft 2.

Nguyễn Cao Khải, (2020). Xác định chế độ làm việc của quạt chính cho mỏ than Giáp Khẩu, Công ty Hòn Gai -TKV, Tạp chí Công nghiệp Mỏ số 3.

P. Mitchell. (2003). Controlling and Reducing Heat on Longwall Faces. Proceedings of the 2003 Coal Operators' Conference.

QUAN Truong Tien, Rafał ŁUCZAK1 and Piotr ŻYCZKOWSKI, (2019). Climatic hazard assessment in selected underground hard coal mines in Vietnam. Journal of the Polish Mineral Engineering Society. No 2 (44). p155 - 163. http://doi.org/10.29227/IM - 2019 - 02 - 67.

Wu Zhongli. Mine ventilation and safety (M). Xuzhou: China University of Mining and Technology Press, (1989). 50-245.

Zhang, Y., Wan, Z.J., Gu, B., Cheng J. Y., (2017). Unsteady temperature field of surrounding rock mass in high geothermal roadway during mechanical ventilation. J. Cent. South Univ. 24, 374–381. https://doi.org/10.1007/s11771-017-3439-3.