Xác định nội lực động uốn xoắn trong dầm lật sự cố

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=1179
  • Cơ quan:

    Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

  • *Tác giả liên hệ:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Nhận bài: 15-07-2017
  • Sửa xong: 20-08-2017
  • Chấp nhận: 30-08-2017
  • Ngày đăng: 30-08-2017
Lượt xem: 1039
Lượt tải: 413
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 41
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Sự cố lật dầm gây phá hủy thường gặp đối với dầm có mặt cắt chữ nhật hẹp với kích thước và trọng lượng lớn. Nội dung bài báo trình bày cách tính tải trọng và nội lực động khi dầm chịu uốn bất lợi đồng thời chịu xoắn do sự cố lật. Trên cơ sở kết quả thu được, khuyến nghị các đơn vị thiết kế, thi công công trình lựa chọn giải pháp hợp lý.

Trích dẫn
Dương Đức Hùng, 2017. Xác định nội lực động uốn xoắn trong dầm lật sự cố, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 58, kỳ 4.