Ảnh hưởng của kích thước hình học đến sự thay đổi nội lực trong mô hình khung nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=903
  • Cơ quan:

    Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

  • *Tác giả liên hệ:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Nhận bài: 15-06-2017
  • Sửa xong: 20-07-2017
  • Chấp nhận: 28-02-2018
  • Ngày đăng: 28-02-2018
Lượt xem: 1143
Lượt tải: 461
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 45
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Dự báo sự thay đổi nội lực trong kết cấu khung nhà nhiều tầng đóng vai trò quan trọng trong tính toán thiết kế cũng như ổn định công trình dân dụng, đặc biệt khi công trình chịu tải trọng động đất. Dựa trên lý thuyết tương tự, bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước hình học đến sự thay đổi về nội lực trong mô hình khung nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất thông qua việc tính toán với các số tỷ lệ kích thước hình học khác nhau, giữa mô hình mô phỏng và mô hình bài toán thực (nguyên hình). Kết quả nghiên cứu với các tỷ lệ kích thước khác nhau của cấu kiện chịu lực cơ bản của khung nhà nhiều tầng (cột, dầm) cho thấy sự sai số về nội lực giữa các mô hình và nguyên hình là tương đối lớn, sự sai số này phụ thuộc vào kích thước hình học của mô hình. Vì vậy, khi xây dựng mô hình để nghiên cứu ứng xử của kết cấu chịu lực chính (kết cấu khung) trong nhà nhà cao tầng cần đặc biệt chú ý đến việc lựa chọn tỷ lệ kích thước hình học của cấu kiện chịu lực chính nói riêng, của mô hình nói chung để hạn chế sai số giữa đại lượng mô hình và nguyên hình

Trích dẫn
Đặng Văn Phi, Nguyễn Văn Mạnh, Bùi Văn Đức và Phạm Thị Nhàn, 2018. Ảnh hưởng của kích thước hình học đến sự thay đổi nội lực trong mô hình khung nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 59, kỳ 1.