Nâng cao hiệu quả khai thác than hầm lò bằng việc lựa chọn phương pháp cắt than tối ưu từ gương khai thác

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=892
 • Cơ quan:

  1 Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam;
  2 NCS Trường Đại học Mỏ Saint - Petersburg, Liên bang Nga

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 15-06-2017
 • Sửa xong: 20-07-2017
 • Chấp nhận: 28-02-2018
 • Ngày đăng: 28-02-2018
Lượt xem: 1482
Lượt tải: 651
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 65
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Nghiên cứu, phân tích quá trình hình thành mặt phá hủy, bụi và năng lượng tiêu thụ trong quá trình bóc tách than khỏi nguyên khối bằng máy kombai khai thác từ đó đề xuất áp dụng một số phương pháp cắt khác theo tiêu chí giảm lượng bụi và giảm chi phí năng lượng trong quá trình cắt. Bài báo đưa ra triển vọng có thể áp dụng các phương pháp này trong thời gian tới ở các mỏ than hầm lò và kết quả bài báo sẽ làm tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo.

Trích dẫn
Phạm Văn Tiến, Nguyễn Khắc Lĩnh, Đoàn Văn Giáp và Lê Thị Hồng Thắng, 2018. Nâng cao hiệu quả khai thác than hầm lò bằng việc lựa chọn phương pháp cắt than tối ưu từ gương khai thác, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 59, kỳ 1.

Các bài báo khác