Mô hình khảo sát quan hệ hỗ cảm giữa hai cuộn dây trong hệ thống truyền tải năng lượng điện không dây sử dụng phần mềm ANSYS

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=880
  • Cơ quan:

    Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

  • *Tác giả liên hệ:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Nhận bài: 15-06-2017
  • Sửa xong: 20-07-2017
  • Chấp nhận: 28-02-2018
  • Ngày đăng: 28-02-2018
Lượt xem: 1732
Lượt tải: 796
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 78
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Truyền điện không dây (WPT) là truyền dẫn năng lượng điện từ nguồn đến tải không qua kết nối dây dẫn. Vấn đề tồn tại hiện nay với phương pháp truyền tải điện năng không dây là hiệu suất hệ thống chưa cao, khoảng cách truyền tải ngắn, cấu tạo hệ thống phức tạp, chi phí thấp. Bài báo đề cập đến vấn đề mô phỏng hệ thống WPT và nhằm khảo sát mối quan hệ phụ thuộc của hỗ cảm giữa hai cuộn dây RX và TX theo khoảng cách và góc quay của chúng với các giá trị cụ thể, từ đó xác định hiệu suất truyền tải năng lượng của hệ, và tìm điểm làm việc đạt hiệu suất truyền tải lớn nhất. Từ cơ sở lập luận lý thuyết và tiến hành thực hiện mô phỏng hệ thống WPT với phần mềm ANSYS, kết quả đạt được cho thấy quan hệ hỗ cảm giữa hai cuộn dây trong các trường hợp đặt lệch trục và lệch góc. Từ đó làm tiền đề giúp cho người thiết kế hệ thống WPT có thể điều chỉnh các thông số về cuộn dây, tần số cộng hưởng, ... để hệ thống đạt hiệu quả cao, hoạt động tin cậy, đồng thời giảm chi phí giá thành sản xuất.

Trích dẫn
Nguyễn Tiến Sỹ và Tống Ngọc Anh, 2018. Mô hình khảo sát quan hệ hỗ cảm giữa hai cuộn dây trong hệ thống truyền tải năng lượng điện không dây sử dụng phần mềm ANSYS, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 59, kỳ 1.