Đánh giá ảnh hưởng của cộng hưởng điện áp do sóng hài của tải phi tuyến đến tụ bù công suất phản kháng trong lưới điện 6kV Công ty than Nam Mẫu

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=784
  • Cơ quan:

    1 Khoa Cơ - Điện, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, Việt Nam

  • *Tác giả liên hệ:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Nhận bài: 06-01-2017
  • Sửa xong: 19-04-2017
  • Chấp nhận: 28-04-2017
  • Ngày đăng: 28-04-2017
Lượt xem: 1676
Lượt tải: 563
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 56
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Việc sử dụng các thiết bị biến đổi điện tử công suất (tải phi tuyến) trong hệ thống điện mang lại nhiều lợi ích về kinh tế và kỹ thuật, do vậy tải phi tuyến ngày càng được sử dụng nhiều trong các mạng điện. Tuy nhiên, việc sử dụng tải phi tuyến là nguyên nhân chính sinh ra sóng hài trong các mạng điện và gây ra sự méo dạng sóng điện áp và dòng điện. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến sự làm việc bình thường, điều kiện an toàn cũng như tuổi thọ của các thiết bị điện. Do vậy, khi sử dụng tải phi tuyến cần phải có những biện pháp để khắc phục những tác hại của sóng hài đối với các thiết bị điện do tải phi tuyến gây ra. Thông qua việc mô phỏng trên phần mềm ATP, bài báo tập trung nghiên cứu phân tích, đánh giá tác động của sóng hài do tải phi tuyến đối với các thiết bị trong mạng điện 6kV của Công ty than Nam Mẫu, đặc biệt là đối với các bộ tụ bù công suất phản kháng. Từ đó có thể tìm ra những phương pháp phù hợp để loại bỏ tác động tiêu cực của sóng hài đối với các thiết bị trong mạng điện.

Trích dẫn
Nguyễn Xuân Nhỉ và Lê Xuân Thành, 2017. Đánh giá ảnh hưởng của cộng hưởng điện áp do sóng hài của tải phi tuyến đến tụ bù công suất phản kháng trong lưới điện 6kV Công ty than Nam Mẫu, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 58, kỳ 2.