Chống sự suy giảm độ bền của vành đá xi măng trong các giếng khoan dầu khí có nhiệt độ cao áp suất cao tại Mỏ Hải Thạch

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=644
 • Cơ quan:

  1 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Việt Nam;
  2 Hội CN Khoan Khai thác Việt Nam, Việt Nam;
  3 Halliburton Vietnam, Việt Nam;
  4 Biển Đông POC, Việt Nam, Việt Nam;
  5 PV Drilling Deepwater, Việt Nam

 • Nhận bài: 08-07-2016
 • Sửa xong: 12-08-2016
 • Chấp nhận: 30-08-2016
 • Ngày đăng: 30-08-2016
Lượt xem: 1744
Lượt tải: 480
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 47
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Sự suy giảm cường độ của xi măng là một hiện tượng xảy ra khi ở nhiệt độ cao, xi măng giảm độ bền sau khi đạt được độ bền cực đại trong khoảng thời gian vài tuần. Trong ngành công nghiệp dầu khí hiện nay sử dụng phổ biến loại xi măng mác G tiêu chuẩn API để trám các giếng khoan. Ở nhiệt độ dưới 110oC xi măng tiếp tục thuỷ hoá và đạt độ bền trong khoảng thời gian dài (từ vài ngày đến vài năm) cho đến khi xi măng đạt được độ bền tới hạn. Ở nhiệt độ trên 110oC xi măng biến đổi sự biến đổi hình thái cấu trúc tinh thể và chuyển đổi pha của xi măng.

Trích dẫn
Trương Hoài Nam, Trương Biên, Kumaran Palanivel, Sharon Son, Lê Trần Minh Trí, Phạm Tâm và Hoàng Thanh Tùng, 2016. Chống sự suy giảm độ bền của vành đá xi măng trong các giếng khoan dầu khí có nhiệt độ cao áp suất cao tại Mỏ Hải Thạch, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 55.

Các bài báo khác