Phân tích các nhân tố tác động đến biến động đường bờ vùng cửa sông ven biển quảng bình - quảng trị

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=485
 • Cơ quan:

  1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất;
  2 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu;
  3 Công ty TNHH Ngọc Linh

 • Nhận bài: 04-09-2015
 • Sửa xong: 11-10-2015
 • Chấp nhận: 30-10-2015
 • Ngày đăng: 30-10-2015
Lượt xem: 1679
Lượt tải: 520
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 51
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Vùng ven biển Quảng Bình - Quảng Trị là khu vực có rất nhiều biến động về đường bờ do những đặc thù về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý. Các hệ thống dòng chảy này có đặc điểm chung là ngắn và dốc, chảy qua dải đồng bằng ven biển khá hẹp trước khi đổ ra biển. Kết quả phân tích ảnh viễn thám kết hợp với tài liệu khảo sát thực địa cho thấy vùng cửa sông ven biển Quảng Bình - Quảng Trị bị biến động lớn với xu thế chủ đạo là quá trình xâm thực của biển vào đất liền. Quá trình xói lở xâm thực chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh hơn so với mùa hè (gió mùa Đông Nam). Nhân tố tác động đến biến động đường bờ là do tổng hoà các yếu tố tác động liên quan đến tiến hoá tự nhiên của dải ven biển cửa sông và tác động của con người, trong đó, nguyên nhân chính của hiện tượng xói lở hay bồi tụ xảy ra là do một trong 3 nhóm nhân tố: ngoại sinh, nội sinh và nhân sinh hoặc tổng hợp của các nhóm nhân tố này

Trích dẫn
Nguyễn Hữu Hiệp, Hoàng Văn Long, Đào Văn Nghiêm, Vũ Văn Lương và Nguyễn Văn Tiến, 2015. Phân tích các nhân tố tác động đến biến động đường bờ vùng cửa sông ven biển quảng bình - quảng trị, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 52.