Giải pháp tháo khí mêtan nhằm đảm bảo an toàn sản xuất và tăng sản lượng khai thác ở lò chợ công ty than mạo khê

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=282
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • Nhận bài: 15-06-2014
  • Sửa xong: 15-07-2014
  • Chấp nhận: 30-07-2014
  • Ngày đăng: 30-07-2014
Lượt xem: 1321
Lượt tải: 401
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 40
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Theo kế hoạch Công ty than Mạo Khê sẽ chuyển diện khai thác xuống sâu dưới mức -150 với qui mô sản lượng lên 2,0 triệu tấn than/năm. Với diện sản xuất ở các mức sâu, độ chứa khí trong vỉa than tăng lên, đặc biệt đối với Mạo Khê là mỏ siêu hạng về khí mê tan. Giải pháp tháo khí Mêtan từ vỉa than V9D sẽ hạn chế độ thoát khí trong quá trình khai thác xuống mức 8,8 m3/T.ng-đ và tăng 33,3% sản lượng than ở lò chợ. Hàm lượng khí trong luồng gió thải giảm 0,2- 0,6% và tần suất ngắt điện tự động giảm rõ rệt. Giải pháp này góp phần duy trì ổn định sản xuất ở mỏ Mạo Khê và là hướng đi mới trong công tác kiểm soát và phòng chống cháy nổ khí ở các mỏ khai thác hầm lò

Trích dẫn
Đặng Vũ Chí, 2014. Giải pháp tháo khí mêtan nhằm đảm bảo an toàn sản xuất và tăng sản lượng khai thác ở lò chợ công ty than mạo khê, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 47.