Đặc điểm thành phần khoáng vật quặng, cấu tạo - kiến trúc quặng một số khoáng sản kim loại ở việt nam

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=281
  • Cơ quan:

    1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • Nhận bài: 19-06-2014
  • Sửa xong: 18-07-2014
  • Chấp nhận: 30-07-2014
  • Ngày đăng: 30-07-2014
Lượt xem: 1553
Lượt tải: 491
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 49
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Các khoáng sản kim loại ở Việt Nam khá phổ biến với nhiều lĩnh vực được sử dụng rộng rãi trong nền kinh tế quốc dân như: Công nghiệp luyện kim, công nghiệp hóa chất, ngành kỹ thuật điện, chế tạo máy & công nghiệp thủy tinh, gốm sứ,…. Các khoáng sản kim loại được thành tạo trong nhiều loại hình nguồn gốc khác nhau như magma, skarn, pegmatit, nhiệt dịch, trầm tích và phong hóa,... Thành phần khoáng vật quặng chủ yếu tồn tại dưới dạng các khoáng vật oxit, hydroxit, sulfua và carbonat. Các dạng cấu tạo và kiến trúc quặng phổ biến là cấu tạo: Khối, đặc sít, ổ, xâm tán, mạch và các dạng kiến trúc hạt tự hình, hạt nửa tự hình, hạt tha hình, kiến trúc keo,... Trong khuôn khổ bài báo này tập thể tác giả đề cập đến đặc điểm về thành phần khoáng vật, cấu tạo - kiến trúc quặng đặc trưng của một số mỏ khoáng sản kim loại trên lãnh thổ Việt Nam

Trích dẫn
Hoàng Thị Thoa, Lê Thị Thu, Lê Xuân Trường, Ngô Xuân Đắc và Nguyễn Đình Luyện, 2014. Đặc điểm thành phần khoáng vật quặng, cấu tạo - kiến trúc quặng một số khoáng sản kim loại ở việt nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 47.