Tuổi đồng vị U - Pb zircon trong các đá gabbro và plagiogranit khu Hiệp Đức, Quảng Nam: ý nghĩa địa chất của chúng

 • Cơ quan:

  1 Trường Đại học Mỏ Địa chất, Hà Nội, Việt Nam
  2 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Hà Nội, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 08-04-2021
 • Sửa xong: 03-07-2021
 • Chấp nhận: 30-07-2021
 • Ngày đăng: 31-08-2021
Trang: 21 - 28
Lượt xem: 2115
Lượt tải: 1142
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 112
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Các thành tạo magma gabbro và plagiogranit thuộc phức hệ Ngọc Hồi và Điệng Bông, phân bố chủ yếu ở phần phía bắc của địa khối Kon Tum và trước đây chúng được coi là một phần của tổ hợp ophiolit Tam Kỳ - Phước Sơn. Trong nghiên cứu này, 02 mẫu gabbro và plagiogranit được lấy ở khu vực Hiệp Đức. Kết quả nghiên cứu đặc điểm thạch học cho thấy các đá phiến hóa khá mạnh và bị biến chất yếu, quá trình phiến hóa xảy ra sau quá trình kết tinh của các đá. Kết quả nghiên cứu tuổi U - Pb zircon xác định tuổi hình thành của các đá gabbro là 497,7±1,4 triệu năm (Tr.n) tương đồng với tuổi đá plagiogranit là 498,0±1,3 Tr.n. Đối sánh với các kết quả nghiên cứu khu vực rìa bắc địa khối Kon Tum và Lào cho thấy loạt magma kiểu cung đảo hình thành trong giai đoạn Cambri muộn có thể kéo dài từ rìa bắc địa khối Kon Tum sang phần đông bắc Lào. Các kết quả nghiên cứu khu vực rìa bắc địa khối Kon Tum cũng khẳng định sự tồn tại hai kiểu magma trong khu vực: Magma kiểu hút chìm cung đảo và magma kiểu ophiolit.

Trích dẫn
Ngô Xuân Thành, Bùi Vinh Hậu, Trần Thanh Hải, Phan Văn Bình và Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 2021. Tuổi đồng vị U - Pb zircon trong các đá gabbro và plagiogranit khu Hiệp Đức, Quảng Nam: ý nghĩa địa chất của chúng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 62, kỳ 4, tr. 21-28.
Tài liệu tham khảo

Gardner, C. J., Graham, I. T., Belousova, E., Booth, G. W., Greig, A., (2017). Evidence for Ordovician subduction - related magmatism in the Truong Son terrane, SE Laos: implications for Gondwana evolution and porphyry Cu exploration potential in SE Asia. Gondwana Research 44, 139 - 156. https://doi.org/10. 1016/j.gr.2016.11.003.

Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trần Thanh Nhàn, (2009). Về sự phân bố các phức hệ đá magma khu vực Thừa Thiên Huế và khoáng sản Liên Quan. Tạp chí khoa học, Đại học Huế, 53.

Ludwig, K. R., (2003). Isoplot 3.0: A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel, Special Publication 4. Berkeley Geochronology Center, Berkeley.

Nguyen Minh Quyen. Feng Q., Zi J. W., Zhao, T., Tran, T. H., Ngo, X. T., Tran, M. D., Nguyen, Q. H., (2019). Cambrian intra - oceanic arc trondhjemite and tonalite in the Tam Ky - Phuoc Son Suture Zone, central Vietnam: Implications for the early Paleozoic assembly of the Indochina Block. Gondwana Research 70, 151 - 170.

Nguyễn Văn Trang, (1996). Bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1:200000, nhóm từ Thua Thien Hue - Quang Ngai: E - 48 - XXXV (Huong Hoa), E - 48 - XXXVI (Thua Thien Hue), D - 48 - XII (Dac To), E - 49 - XXXI (Da Nang), D - 48 - VI (Ba Na), D - 49 - I (Hoi An), D - 48 - VII (Quang Ngai). Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Trần Đức Lương và Nguyễn Xuân Bao (chủ biên), (1981). Bản đồ địa chất Việt nam tỷ lệ 1:500.000. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Tran Thanh Hai, Zaw, K., Halpin, J. A., Manaka, T., Meffre, S., Lai, C. K., Lee, Y., Hai, L.V., Dinh, S., (2014). The Tam Ky - Phuoc Son Shear Zone in central Vietnam: Tectonic and metallogenic implications. Gondwana Research 26, 144 - 164.

Trần Văn Trị và Vũ Khúc (chủ biên), (2009). Địa chất và tài nguyên Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 589 tr.

Tran Van Tri, Faure, M., Nguyen, V. V., Bui, H. H., Fyhn, M. B. W., Nguyen, T. Q., Lepvrier, C., Thomsen, T. B., Tani, K., Charusiri, P., (2020.) Neoproterozoic to Early Triassic tectono - stratigraphic evolution of Indochina and adjacent areas: A review with new data. Journal of Asian Earth Sciences 191 (2020) 104231.

Wang, Y., Wang, Y., Qian, X., Zhang, Y., Gan, C., Senebouttalath, V., Wang, Y., (2020). Early Paleozoic subduction in the Indochina interior: Revealed by Ordo - Silurian mafic - intermediate igneous rocks in South Laos. Lithos, https://doi.org/10.1016/j.lithos.2020. 105488.