Tối ưu hóa nguồn điện điều khiển và thiết kế đảo chiều hệ thống lái cho thiết bị lặn khảo sát ngầm ROV

 • Cơ quan:

  1 Trường Đại học Mỏ-Địa chất , Hà Nội , Việt Nam
  2 Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 21-02-2021
 • Sửa xong: 24-05-2021
 • Chấp nhận: 14-06-2021
 • Ngày đăng: 10-07-2021
Trang: 85 - 91
Lượt xem: 2110
Lượt tải: 1022
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 102
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Hệ thống thiết bị lặn ROV (Remotely Operated Vehicle) là thiết bị quan trọng trong công tác thăm dò, khai thác dầu khí, đặc biệt trong điều kiện làm việc ở vùng biển nước sâu, phức tạp. Theo thiết kế, ROV Panther Plus 932 không có chức năng lái ngược (lái lùi), hạn chế tầm quan sát và khó khăn khi vận hành. Để khắc phục nhược điểm đó, các tác giả đã nghiên cứu chế tạo một mạch điện tử đảm nhận chức năng đảo nguồn trên bàn điều khiển (Joystick) có nút nhấn chức năng và đèn báo trạng thái Tiến/Lùi (Forward/Revert). Sau khi điều chỉnh, thiết kế, muốn điều khiển ROV đi theo hướng ngược lại, sẽ không cần phải quay đầu, tránh được hiện tượng xoắn, cháy cáp, vướng vào chướng ngại vật hoặc cuốn vào ROV trong quá trình làm việc, tăng tuổi thọ của cáp.

Trích dẫn
Lê Đức Vinh, Lê Bá Giáp, Nguyễn Thanh Tuấn, Hoàng Anh Dũng và Lê Quang Duyến, 2021. Tối ưu hóa nguồn điện điều khiển và thiết kế đảo chiều hệ thống lái cho thiết bị lặn khảo sát ngầm ROV, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 62, kỳ 3a, tr. 85-91.
Tài liệu tham khảo

Seaeye Marine LTD., (2009). Technical Manual Book Seaeye Panther Plus. Seaeye Marine LTD. UK, 932 pages.

Andrew C. Palmer and Roger A. King, (2008). Subsea Pipeline Engineering, 2nd Edition. PennWell. 238 pages.

Muhammad H. Rashid, (2001). Power electronics handbook. University of Florida. USA. 892 pages.

Mohamed A. El-Reedy, (2012). Offshore Structures, Design, Construction and Maintenance. Gulf Professional Publishing. 664 pages.

Vũ Quang Hồi, (2009). Giáo trình kỹ thuật điều khiển động cơ điện. Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội. 156 trang

Các bài báo khác