Ứng dụng logic mờ vào điều khiển biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng

 • Cơ quan:

  1 Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Việt Nam
  2 Khoa cơ điện, Trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh, Việt Nam
  3 Khoa Kỹ thuật điện, Trường Đại học Điện lực, Việt Nam
  4 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 02-06-2020
 • Sửa xong: 03-08-2020
 • Chấp nhận: 31-08-2020
 • Ngày đăng: 31-08-2020
Trang: 126 - 136
Lượt xem: 2017
Lượt tải: 1065
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 105
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Cháy rừng luôn là vấn đề nan giải trên toàn thế giới bởi tác hại rất lớn mà cháy rừng để lại. Đặc biệt là ở Việt Nam, phòng chống cháy rừng chủ yếu dựa vào lực lượng kiểm lâm tuần tra giám sát; biển báo không được điều khiển tự động. Trong khuôn khổ bài viết này, nhóm tác giả sẽ trình bày thiết kế bộ điều khiển tự động và ứng dụng logic mờ cho điều khiển kim chỉ thị biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng. Bộ điều khiển dựa vào các thông tin nhiệt độ và độ ẩm của vùng để điều khiển biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tại chỗ, đồng thời thông báo trực tiếp cho người quản lý về tình hình cấp dự báo cháy rừng qua tin nhắn điện thoại. Kết quả thực nghiệm tại một số hạt kiểm lâm ở Thái Nguyên cho thấy việc ứng dụng logic mờ đã đáp ứng được yêu cầu của ngành kiểm lâm trong việc nâng cao hệ thống dự báo cháy rừng.

Trích dẫn
Vũ Thị Quyên, Phạm Ngọc Minh, Đặng Mạnh Chính, Vương Huy Hoàng, Dương Đức Hùng, Bùi Thị Thêm, Đặng Thành Trung, Vũ Tiến Minh và Vũ Minh Đức, 2020. Ứng dụng logic mờ vào điều khiển biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 61, kỳ 4, tr. 126-136.
Tài liệu tham khảo

Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, (2007). Cơ sở truyền động điện. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Hà Nội.

Himanshu Singh, Yunis Ahmad Lone, (2019). Deep Neuro - Fuzzy Systems with Python: With Case Studies and Applications from the Industry. Apress.

Nguyễn Doãn Phước, (2004). Lý thuyết điều khiển tuyến tính. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Hà Nội.

Phan Xuân Minh và Nguyễn Doãn Phước, (1997). Lý thuyết điều khiển mờ. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Hà Nội.

Sivanandam, S. N., Sumathi, S., and Deepa, S. N. (2007). Introduction to fuzzy logic using MATLAB (Vol. 1). Berlin: Springer.

Số liệu thống kê lâm nghiệp, (2002). Tổng cục thống kê.

Trần Xuân Minh và Đỗ Trung Hải, (2016). Điện tử công suất. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Hà Nội.

Vnexpress, (2020). Https://vnexpress.net/vi-sao-chay-rung-australia-toi-te-nhat-nhieu-thap-ky-4038674.html

Vũ Tiên Sinh , Vũ Thị Quyên , Đặng Văn Đức , Lê Ngọc Huân , Phạm Ngọc Minh , Trương Thị Hương, (2020). Thiết kế hệ thống IoT hỗ trợ định hướng thông tin cho người dùng . Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 61(1), 37 - 46.

Các bài báo khác