Đặc điểm các thành tạo núi lửa trong hệ̣ tầ̀ng Đồng Trầu khu vực Bắc Trung Bộ

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=1176
 • Cơ quan:

  1 Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, 67 Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam;
  2 Tổng hội địa chất Việt Nam, Việt Nam;
  3 Khoa Môi trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 01-07-2017
 • Sửa xong: 02-08-2017
 • Chấp nhận: 30-08-2017
 • Ngày đăng: 30-08-2017
Lượt xem: 1285
Lượt tải: 507
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 50
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Các thành tạo núi lửa trong hệ tầng Đồng Trầu khu vực Bắc Trung Bộ được cấu thành bởi các đá basalt porphyrit, andesit porphyrit, dacit porphyr, ryolit porphyr... và tuf của chúng, trong đó các thành tạo basalt và andesit mới được phát hiện chủ yếu ở hai vùng Như Xuân và Thường Xuân (Thanh Hóa). Chúng thuộc loạt tholeit và kiềm-vôi, được sinh thành từ dung thể magma có nguồn vỏ lục địa dưới/giữa. Tuổi đồng vị U-Pb zircon (LA-ICP-MS) của dacit porphyr và ryolit porphyr là 228tr.n, 241tr.n và 245tr.n.

Trích dẫn
Bùi Thanh Vân, Đặng Mỹ Cung, Phạm Ngọc Dũng, Bùi Thế Anh, Cao Thị Thúy Bình, Lê Đình Cương, Lưu Văn Thắng, Phùng Xuân Quân, Phạm Đức Lương và Đỗ Văn Nhuận, 2017. Đặc điểm các thành tạo núi lửa trong hệ̣ tầ̀ng Đồng Trầu khu vực Bắc Trung Bộ, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 58, kỳ 4.

Các bài báo khác