Ảnh hưởng của hoạt động khai thác, chế biến đá vôi ở Hà Nam đến môi trường và một số giải pháp khắc phục

https://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=1045
 • Cơ quan:

  1 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam;
  2 Công ty TNHH Hạnh Trần, Đồng Nai, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 11-08-2019
 • Sửa xong: 06-09-2019
 • Chấp nhận: 31-10-2019
 • Ngày đăng: 31-10-2019
Lượt xem: 1150
Lượt tải: 529
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 52
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Hà Nam là địa phương thuộc đồng bằng Bắc Bộ nhưng có đến 17% diện tích có phân bốđá vôi. Hoạt động khai thác, chếbiến đá vôi cho sản xuất xi măng, vôi công nghiệp (bột nhẹ) và sử dụng làm vật liệu xây dựng ngày càng gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội. Hoạt động này đã đóng góp đáng kể cho phát triển địa phương nhưng cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, cảnh quan và sức khỏe cộng đồng. Theo thống kê, hiện nay, tại khu vực huyện Kim Bảng và Thanh Liêm có hơn 80 mỏ đá đang hoạtđộng với công suấtkhai thác hơn 50 triệu tấn/năm (tương ứng khoảng 20 triệu m3 đá nguyên khai/năm), có 08 nhà máy xi măng (theo quy hoạch còn 07 dự án xi măng sẽ được đầu tư) hoạt động với công suất 13 triệu tấn/năm, đưa Hà Nam là tỉnh đứng đầu cả nước về sản xuất xi măng, đồng thời hiện có gần 30 cơ sở sản xuất vôi công nghiệp (theo quy hoạch sẽ chấm dứt hoạt động trong năm 2019 và đầu tư 04 cơ sở mới với khả năng cơ giới hóa cao và công suất lớn). Bài báo đã tổng hợp, phân tích về hiện trạng hoạt động khai thác, chếbiến và sử dụng đá vôi ở tỉnh Hà Nam, phân tích, đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến môi trường, cảnh quan, sức khỏe cộng đồng và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm gắn hoạt động với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Trích dẫn
Hoàng Nam và Trần Thị Mỹ Hạnh, 2019. Ảnh hưởng của hoạt động khai thác, chế biến đá vôi ở Hà Nam đến môi trường và một số giải pháp khắc phục, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 60, kỳ 5.