×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Cụm từ cách nhau bằng dấu phảy "," với điều kiện HOẶC
Cụm từ cách nhau bằng ký tự "&" với điều kiện VÀ
Bài báo có trích dẫn
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Nhóm kết quả
Sắp xếp
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm: 14 bài báo

Với từ tìm kiếm: "Minh Le"

Dầu khí và năng lượng

Địa chất - Khoáng sản

Kinh tế & Quản trị Kinh Doanh

Khoa học Ứng dụng

Công nghệ Thông tin

Thông tin Khoa học