×
Lương Quang Khang
NGƯT.PGS.TSLương Quang Khang
Đảng ủy viên Trường, Trưởng phòng, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Lương Quang Khang
Đơn vị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Đảng bộ, Hội Đồng Khoa, Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò, Phòng Đào tạo Sau đại học
Chức vụ Đảng ủy viên Trường, Trưởng phòng, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1967
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 043 7552551
Số điện thoại di động 0912259514
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Số 11, Tập thể cao cấp Học viện Quốc phòng, Ngõ 100, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Nguyễn Anh Tuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009, Tên đề tài: Đặc điểm quặng hóa và định hướng công tác tìm kiếm thăm dò quặng chì - kẽm vùng Đông Bắc Việt Nam

2. Vũ Xuân Lực , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2011, Tên đề tài: Đặc điểm cấu trúc - kiến tạo khối cấu trúc Tạ Khoa, ý nghĩa của nó trong dự báo và tìm kiếm khoáng sản đồng - niken - vàng

3. Đỗ Văn Định , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Đặc điểm quặng hóa và đánh giá tài nguyên quặng thiếc - wolfram khu vực Lâm Đồng - Khánh Hòa

4. Đinh Bá Tuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng một số phương pháp địa tin học đánh giá tính biến đổi các vỉa than khu mỏ Ngã Hai, Quảng Ninh

5. Bùi Viết Sáng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, Tên đề tài: Đặc điểm quặng hóa và tiềm năng tài nguyên vàng gốc đới Tam Kỳ - Phước Sơn, Quảng Nam

Thạc sĩ

1. Khamseng Vilaykham , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2007

2. Trần Lê Châu , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009

3. Lê Thị Thanh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009

4. Trần Ngọc Diễn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009

5. Bùi Đăng Khoa , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

6. Bùi Đăng Thống , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

7. Nguyễn Việt Hoàng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

8. Bùi Văn Tấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2011

9. Hoàng Văn Đồng, , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2011

10. Phạm Hùng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2011

11. Lê Thế Trung , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

12. Nguyễn Hồng Thắng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

13. Khúc Văn Sĩ , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

14. Nguyễn Văn Vĩ , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012

15. Trịnh Hoàng Kiên , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

16. Lê Văn Tường , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

17. Bùi Văn Đoàn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

18. Nguyễn Kim Trọng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

19. Nguyễn Ngọc Phú , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

20. Nguyễn Văn Nghĩa , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

21. Doãn Huy Chính , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013

22. Hoàng Văn Hoan , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

23. Đỗ Quang Huy , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

24. Nguyễn Xuân Huệ , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

25. Lê Gia Mừng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015

26. Trịnh Đức Thiện , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015

27. Phạm Quốc Duy , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015

28. Nguyễn Duy Ngọc , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015

29. Vũ Đức Hai , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015

30. Nguyễn Văn Hưng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

31. Lưu Đức Thắng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

32. Đinh Minh Tùng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

33. Phan Văn Cừ , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

34. Tô Văn Tuấn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

35. Trần Văn Thông , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017

36. Đỗ Văn Vinh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

37. Nguyễn Đức Hòa , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

38. Nguyễn Văn Tưởng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

39. Nguyễn Bá Dũng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

40. Lê Mạnh Hùng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

41. Trần Thị Thu Thủy , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018

42. Hoàng Văn Vượng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

43. Nguyễn Tiến Long , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

44. Nghiêm Xuân HIếu , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

45. Nguyễn Danh Lam , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2020

46. Nguyễn Ngọc Thân , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2021

47. Nguyễn Văn Thùy , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2022

48. Lê Văn Quang , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2023

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu xác lập mô hình nguồn gốc và quy luật phân bố một số khoáng sản nội sinh có triển vọng khu vực địa khối Kon Tum., Chủ nhiệm, Đang thực hiện

Cấp Bộ

1. Tiến hóa kiến tạo liên quan đến sự hình thành các đá Magma Proterozoi Muộn- Paleozoi sớm khu vực rìa Bắc địa khối Kon Tum, Mã số TD4, Thành viên Đang thực hiện

2. Nghiên cứu đánh giá chất lượng và tiềm năng tài nguyên - trữ lượng đất hiếm ở Việt Nam, Mã số B2011-02-01, , Nghiệm thu Ngày 23 tháng 12 năm 2013

3. Đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản tỉnh Quảng Bình, Mã số Dự án cấp tỉnh, Tham gia, Nghiệm thu 12/2011

4. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng đá ốp lát khu vực Ninh Thuận, Mã số B2007-02-29, , Nghiệm thu Ngày 20 tháng 8 năm 2009

5. Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm - thăm dò urani trên lãnh thổ Việt Nam phục vụ chương trình phát triển điện hạt nhân, Mã số B2006-02-25TĐ, Tham gia, Nghiệm thu 08/4/2009

6. Tiềm năng đá dolomit tỉnh Ninh Bình và đánh giá khả năng sử dụng của chúng, Mã số B2005-36-78, , Nghiệm thu Ngày 17 tháng 8 năm 2006

7. Đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản tỉnh Ninh Bình, Mã số Dự án cấp tỉnh, Tham gia, Nghiệm thu 11/2005

8. Nghiên cứu lựa chọn hệ phương pháp đánh giá tác động môi trường và vấn đề kết hợp bảo vệ tài nguyên khoáng với bảo vệ môi trường các mỏ khoáng urani và đất hiếm ở Tây Bắc Việt Nam, Mã số B2001-36-13, Tham gia, Nghiệm thu 20/12/2002

9. Đánh giá tiềm năng tài nguyên và giá trị kinh tế khoáng sản tỉnh Phú Yên, Mã số Dự án cấp tỉnh, Tham gia, Nghiệm thu 12/2000

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Thanh Xuan Ngo, Hau V. Bui, Dung M. Tran, Yoonsup Kim, Li Xiaochun, Hai T. Tran, Sanghoon Kwon, Yirang Jang, Bui V. Sang, Luong Q. Khang, Ordovician continental arc magmatism in the Tam Ky-Phuoc Son Suture Zone, Central Indochina Block, Southeast Asia, Geological Journal, 58, 2, 825-836, 2022

2. Bui Hoang Bac, Hoang Nguyen, Nguyen Thi Thanh Thao, Le Thi Duyen, Vo Thi Hanh, Nguyen Tien Dung, Luong Quang Khang, Do Manh An, Performance evaluation of nanotubular halloysites from weathered pegmatites in removing heavy metals from water through novel artificial intelligence-based models and human-based optimization algorithm, Chemosphere, 282, November, 131012, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131012, 2021

3. Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Luong Quang Khang,Khuong The Hung, Nguyen Van Lam, Do Manh An, Phan Viet Son, Tran Thi Van Anh, Doan Van Chuong and Bui Thanh Tinh, Distribution and Characteristics of Nanotubular Halloysites in the Thach Khoan Area, Phu Tho, Vietnam, Minerals, 8, 7, 290, 2018

Bài báo tạp chí Scopus

1. Khuong The Hung*, Luong Quang Khang, Pham Nhu Sang, and Hoang Van Vuong, Establishing a Tungsten Deposit Group and a Pattern Grid Exploration in the Nui Phao Area, Northeastern Vietnam, Lecture Notes in Civil Engineering, 108, 2, 58-78, 2021

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. C.I.Unuevho, Y.Oshin, E.E.Udensi, Luong Quang Khang, Geoelectrical prospecting for warter-filled fractured basement within Kundu, north central Nigeria, Geo-Spatial Technologies and Earth Resources, 2017

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lương Quang Khang, Tiềm năng tài nguyên quặng Talc khu vực Pá Lông - Bó Xinh, Sơn La, Công nghiệp Mỏ, 2021

2. Lương Quang Khang, Đặc điểm chất lượng và tiềm năng tài nguyên đá bazan làm phụ gia xi măng khu vực Pá Đông tỉnh Sơn La, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2021

3. Đặc điểm chất lượng và trữ lượng quặng graphit khu vực Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 2021

4. Lương Quang Khang, Lê Thị Thu, Đặc điểm chất lượng sét kaolin khu vực Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên và định hướng sử dụng, Tạp chí Công Thương, 13, 6, 2021

5. Khang Quang Luong, Hung The Khuong, Tuong Van Nguyen, Thu Thi Le, Study on establishing a mining group of deposit and an exploration grid pattern for lead - zinc ore in Ban Lim area, Cao Bang province, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 61, 3, 38-50, 2020

6. Lương Quang Khang, Đặc điểm quặng hóa chì - kẽm khu vực La Hiên - Cúc Đường, Thái Nguyên, Công nghiệp mỏ, 2020

7. Vũ Quang Lân; Nguyễn Tiến Dũng; Lương Quang Khang; Trần Quang Phương; Hoàng Văn Quyền; Nguyễn Danh Lam; Bùi Văn Nghĩa, Tiềm năng di sản địa chất khu vực Tam Giang -Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 61, 2, 10-21, 2020

8. Lương Quang Khang, Bùi Thanh Tịnh, Trần Thị Vân Anh, Lưu Đức Thắng, Đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng bình và định hướng quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng, Công nghiệp mỏ, 2018

9. Lương Quang Khang, Bùi Thanh Tịnh, Phân chia nhóm mỏ và định hướng mạng lưới thăm dò than dưới mức -300m khu mỏ Hà Ráng, Quảng Ninh, Tài nguyên và Môi trường, 2018

10. Lương Quang Khang, Nguyễn Anh Tuấn, Đặc điểm quặng hóa và tiềm năng tài nguyên quặng chì - kẽm khu vực Bản Vai - Bản Ran, Cao Bằng, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 70-73, 2013

11. Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Nguyễn Văn Lâm., Bài toán thông tin logic xử lý thông tin địa chất - địa hóa trong tìm kiếm mỏ khoáng., Tạp chí Công nghiệp mỏ, 6, 9-17, 2000

12. Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Bùi Tất Hợp., Tình hình sản xuất và nhu cầu về các loại sản phẩm đất hiếm trên thế giới và ở Việt Nam., Tạp chí Công nghiệp mỏ., 3, 15-17, 2001

13. Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Nguyễn Viết Lược, Đánh giá tiềm năng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường, một số khoáng chất công nghiệp vùng Nam Bộ và định hướng sử dụng., Tạp chí Kinh tế địa chất và Nguyên liệu khoáng., 6, 9-17, 1999

14. Lương Quang Khang, Nguyễn Tiến Dũng, Doãn Huy Cẩm., Về khả năng áp dụng hệ thống phân cấp khung Quốc tế của Liên hợp quốc về tài nguyên - trữ lượng mỏ khoáng ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế địa chất và Nguyên liệu khoáng., 4, 32-39, 2000

15. Lương Quang Khang, Nguyễn Đắc Đồng., Hiệu quả của việc áp dụng phối hợp phương pháp phân tích tương quan và phân tích dengramm trong xử lý mẫu địa hóa. Lấy ví dụ ở mỏ đất hiếm Mường Hum - Nậm Pung, Lào Cai., Tạp chí Kinh tế địa chất và Nguyên liệu khoáng, 4, 40-46, 2000

16. Lương Quang Khang, Doãn Huy Cẩm., Đá carbonat Việt Nam và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng., Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất., 14, 22-26, 2006

17. Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Nguyễn Đắc Đồng., Đánh giá kinh tế địa chất tài nguyên urani ở Việt Nam theo tiêu chuẩn “cấp chi phí., Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất., 14, 31-34, 2006

18. Lương Quang Khang., Đặc điểm địa chất và khoáng sản tỉnh Quảng Bình., Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất., 14, 51-55, 2006

19. Lương Quang Khang, Phạm Đình Thọ., Đặc điểm trầm tích Holocen và mối liên quan đến các thành tạo than bùn vùng Thanh Sơn - Thanh Thủy., Tạp chí Địa chất., A, 298, 27-33, 2007

20. Lương Quang Khang., Đặc điểm chất lượng và tiềm năng đá ốp lát gabro - điorit vùng Núi Một, Ninh Thuận., Tạp chí Địa chất., A, 307, 82-86, 2008

21. Lương Quang Khang., Đặc điểm chất lượng và tiềm năng đá ốp lát tỉnh Ninh Thuận., Tạp chí Công nghiệp mỏ., 4, 54-57, 2012

22. Lương Quang Khang., Đặc điểm chất lượng và tiềm năng đất hiếm khu vực Yên Phú., Tạp chí Công nghiệp mỏ., 1, 50-54, 2013

23. Lương Quang Khang., Đặc điểm chất lượng quặng titan và zircon sa khoáng ven biển khu vực Nam Suối Nhum, tỉnh Bình Thuận., Tạp chí Công nghiệp mỏ., 2, 65-72, 2013

24. Lương Quang Khang., Đặc điểm chất lượng và trữ lượng graphit khu mỏ Yên Thái, tỉnh Yên Bái., Tạp chí Công nghiệp mỏ., 3, 46-49, 2013

25. Lương Quang Khang., Đặc điểm chất lượng điatomit tỉnh Kon Tum., Tạp chí Công nghiệp mỏ., 3, 79-82, 2014

26. Lương Quang Khang., Đặc điểm quặng hóa đất hiếm khu mỏ Yên Phú, Yên Bái., Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất., 40, 23-29, 2012

27. Lương Quang Khang., Đặc điểm địa chất và quặng hóa thiếc gốc khu vực Thung Pu Bò, Nghệ An., Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất., 42, 22-27, 2013

28. Lương Quang Khang., Tổng quan về khai thác và thị trường các kim loại đất hiếm thế giới., Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất., 45, 13-20, 2014

29. Lương Quang Khang, Trần Thanh Hải, Vũ Xuân Lực., Lịch sử nhiệt động của các thành tạo trầm tích biến chất vùng trung tâm nếp lồi Tạ Khoa và ý nghĩa của chúng trong tiến hóa kiến tạo Tây Bắc Bộ., Tạp chí Địa chất., A, 346-348, 149-162, 2014

30. Lương Quang Khang, Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Trọng Thoáng., Đặc điểm chất lượng và khả năng sử dụng đá sét khu vực Khe Non, tỉnh Hà Nam làm nguyên liệu xi măng., Tạp chí Công nghiệp mỏ., 2, 1-5, 2016

31. Lương Quang Khang, Khương Thế Hùng. Binh Thuan., Distribution and potential of the titanium, zircon and rare earth minerals in the coastal placer, South Suoi Nhum,, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 54, 56-65, 2016

32. Lương Quang Khang, Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Trọng Thoáng, Đỗ Văn Định., Đặc điểm chất lượng và khả năng sử dụng đá sét khu vực Khe Non, tỉnh Hà Nam làm nguyên liệu xi măng., Tạp chí Công nghiệp mỏ., 2, 1-5, 2016

33. Lương Quang Khang, Đinh Bá Tuấn., Nghiên cứu xác lập nhóm mỏ thăm dò đến mức -100m mỏ than Hồ Thiên, Quảng Ninh., Tạp chí Tài nguyên và Môi trường., 4, 13-15, 2016

34. Lương Quang Khang, Đinh Bá Tuấn, Bùi Hoàng Bắc., Đặc điểm biến đổi hình dạng và cấu trúc các vỉa than dưới mức -300m khu vực Ngã Hai - Khe Tam, Quảng Ninh., Tạp chí Tài nguyên và Môi trường., 3, 15-18, 2016

35. Lương Quang Khang, Đỗ Văn Định, Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Trọng Thoáng., Đặc điểm chất lượng đá sét khu vực thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và khả năng sử dụng chúng làm nguyên liệu xi măng pooc lăng PC50., Tạp chí Tài nguyên và Môi trường., 3, 19-22, 2016

36. Lương Quang Khang, Nguyễn Ngọc Thịnh., Phân chia nhóm mỏ và định hướng mạng lưới thăm dò than dưới mức -300m khu II-IV mỏ Khe Chàm, Quảng Ninh., Tạp chí Tài nguyên và Môi trường., 24, 42-44, 2016

37. Lương Quang Khang, Bùi Thanh Tịnh, Nguyễn Ngọc Thịnh., Ứng dụng mô hình Trend trong nghiên cứu đặc điểm hình thái các vỉa than khu mỏ Vàng Danh., Tạp chí Tài nguyên và Môi trường., 1+2, 72-74, 2017

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Luong Quang Khang, Khuong The Hung, Nguyen Phi Hung and Dang Minh Ton, Research identify the group for lead – zinc ore type to prepare exploration in Ban Lim area, Caobang province, Vietnam, E3S Web of Conferences, 17, 2020

2. Lương Quang Khang, Nguyen Anh Tuan., Characteristic of lead-zinc ore grade mineralization in carbonate formations in Sy Binh - Deo Giang area, Bac Kan province., Proceedings of International Symposium on Geology, Natural Resources and Hazards in karst regions. ., , 2009

3. Lương Quang Khang, Nguyen Quang Luat, Bui Hoang Bac., Research on ore characterization and potential of rare earth elements at Dong Pao area, Lai Chau province., Proceedings of International conference on advances in mining and tunneling Viet Nam, , 2012

4. Lương Quang Khang, Tran Le Chau, Bui Hoang Bac., Research on characterization and potential of tin ore at Chau Tien area, Nghe An province, Viet Nam., Proceedings of International conference on advances in mining and tunneling., , 2012

5. Lương Quang Khang, Truong Huu Manh, Bui Hoang Bac., Features on the quality and resource potential of dolomite in Ninh Binh province., Proceedings of International conference on advances in mining and tunneling., , 2012

6. C.I.Unuevho, Y.Oshin, E.E.Udensi, Luong Quang Khang, Geoelectrical prospecting for warter-filled fractured basement within Kundu, north central Nigeria, Geo-Spatial Technologies and Earth Resources, , 2017

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Lương Quang Khang, Khương Thế Hùng, Hoàng Văn Vương, Nghiên cứu xác lập nhóm mỏ và mạng lưới thăm dò cho kiểu quặng Wonfram khu vực Núi Pháo, Thái Nguyên, ERSD-2020, 76-83, 2020

2. Lương Quang Khang, Khương Thế Hùng, Đặc điểm phân bố và chất lượng quặng sắt deluvi khu vực Cây Nhãn, tỉnh Tuyên Quang, Hội nghị toàn quốc khoa học Trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững, , 2018

Bài báo hội nghị trường

1. Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Nguyễn Đắc Đồng., Đặc điểm quặng hóa đất hiếm khu mỏ X, Lai Châu., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 12., , 1996

2. Lương Quang Khang, Nguyễn Viết Lược, Nguyễn Tiến Dũng., Tài nguyên - trữ lượng đá carbonat Việt Nam và khả năng khai thác sử dụng chúng., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 13., , 1998

3. Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Nguyễn Văn Lâm., Sử dụng phương pháp thống kê hiệu quả để đánh giá mức độ ổn định của các thông số địa chất - địa hóa trong tìm kiếm mỏ khoáng., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 13., , 1998

4. Nguyễn Kim Long, Nguyễn Phương, Phạm Văn An, Nguyễn Văn Lâm, Đặc điểm về thành phần khoáng vật và chất lượng quặng bauxit ở khu mỏ Tân Rai, Lâm Đồng., .Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 14., , 2000

5. Lương Quang Khang, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Phương, Nguyễn Văn Lâm., Đặc điểm chất lượng đá carbonat khu vực Mông Sơn - Yên Bình, Yên Bái và khả năng sử dụng chúng., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 14., , 2000

6. Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Lại Kim Bảng., Áp dụng phối hợp phương pháp ma trận định lượng và phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng để đánh giá tác động môi trường trong thăm dò và khai thác khoáng sản., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 14., , 2000

7. Lương Quang Khang, Nguyễn Đắc Đồng., Các tiêu chuẩn tìm kiếm quặng đất hiếm vùng Tây Bắc Việt Nam., Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ - Địa chất., , 2001

8. Lương Quang Khang, Nguyễn Đắc Đồng, Nguyễn Phương., Đất hiếm và các nguyên tố phân tán. Lĩnh vực sử dụng chúng trong các ngành kinh tế - kỹ thuật., Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ - Địa chất., , 2001

9. Lương Quang Khang, Nguyễn Văn Lâm, Trần Cao Hà, Nguyễn Phương., Đặc điểm quặng hóa và triển vọng quặng đồng khu Lũng Pô - Bát Xát, Lào Cai., Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ - Địa chất. Tập 32. Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 2001., , 0

10. Lương Quang Khang, Phạm Hồng Thanh, Nguyễn Văn Sức., Sự phân bố các nguyên tố đất hiếm trong carbonatit Nậm Xe., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 15., , 2002

11. Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Nguyễn Trọng Toan, Phan Viết Sơn, Nguyễn Thị Mai, Khương Thế Hùng., Đặc điểm địa chất và chất lượng đá vôi, sét và laterit mỏ Tà Thiết - Lộc Ninh, Bình Phước., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 16., , 2004

12. Lương Quang Khang, Lê Tiến Dũng, Phan Trường Định, Phạm Trường Sinh., Đặc điểm quặng hóa và triển vọng khoáng sản mangan vùng Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 17., , 2006

13. Lương Quang Khang, Doãn Huy Cẩm, Phan Viêt Sơn., Một số vấn đề cần quan tâm trong thăm dò muối kali và kali - manhe., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 17., , 2006

14. Lương Quang Khang, Doãn Huy Cẩm., Đặc điểm chất lượng các loại quặng sắt mỏ Làng Mỵ, Yên Bái., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 18., , 2008

15. Lương Quang Khang, Nguyễn Trọng Toan, Lê Thị Thanh, Tô Xuân Bản., Đặc điểm chất lượng và tiềm năng dolomit tỉnh Ninh Bình., Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19., , 2010

16. Trần Thanh Hải, Lương Quang Khang, Yoonsup Kim, Tiến hóa kiến tạo của các thành tạo trầm tích biến chất vùng trung tâm nếp lồi Tạ Khoa và ý nghĩa của nó trong lịch sử địa chất Tây Bắc Bộ, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học mỏ Địa chất lần thứ 20, , 2012

17. Lương Quang Khang, Nguyễn Anh Tuấn, Đặc điểm quặng hóa và tiềm năng quặng chì - kẽm khu vực Bản Vai - Bản Ran, Cao Bằng, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học trường Đại học mỏ Địa chất lần thứ 22, , 2014