Nghiên cứu, tính toán và lựa chọn két làm mát dầu thủy lực bằng nước cho tời thủy lực phòng nổ JKYB sử dụng tại công ty than Dương Huy

  • Cơ quan:
    1 Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
    2 Phòng cơ điện, Công ty than Dương Huy –TKV, Việt Nam
  • Từ khóa: Két làm mát, Làm mát dầu thủy lực, Tời thủy lực phòng nổ, Trao đổi nhiệt.
  • Nhận bài: 20-07-2021
  • Chấp nhận: 24-01-2022
  • Đăng online: 30-04-2022
Trang: 89 - 96
Lượt xem: 234

Tóm tắt:

Các hệ thống truyền động thủy lực được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau. Trong ngành khai thác mỏ hầm lò, ngoài việc đảm bảo truyền động cho các thiết bị công suất lớn, thiết bị thủy lực, còn đảm bảo được tính chất phòng cháy nổ. Trong quá trình làm việc, dầu thủy lực bị nóng và độ nhớt giảm dẫn đến công suất truyền giảm. Do điều kiện làm việc thực tế của các thiết bị thủy lực khắc nghiệt như: cường độ làm việc lớn, nhiệt độ môi trường làm việc cao dẫn đến két làm mát dầu không làm mát được dầu thủy lực đến nhiệt độ yêu cầu. Để lựa chọn loại két làm mát dầu phù hợp cho thiết bị truyền động thủy lực, cần phải tính toán các thông số làm việc của két làm mát theo điều kiện làm việc cụ thể. Một số công ty chế tạo két làm mát dầu thủy lực như Parker đã cung cấp phần mềm để tính toán, lựa chọn két làm mát dầu thủy lực bằng không khí. Đối với làm mát dầu thủy lực bằng nước thì việc tính toán lựa chọn vẫn dựa vào tài liệu kỹ thuật của hãng. Nhằm hệ thống hóa việc lựa chọn két làm mát dầu thủy lực, bài báo xây dựng công thức tính toán dựa trên cơ sở lý thuyết nhiệt động học và các đồ thị đặc tính truyền nhiệt trong các catalog của các hãng sản xuất két làm mát dầu thủy lực. Đồng thời, nghiên cứu còn thực hiện một ví dụ minh họa cho việc lựa chọn két làm mát dầu thủy lực của tời điện thủy lực JKYB sử dụng tại công ty than Dương Huy.

Trích dẫn
Nguyễn Đăng Tấn và Trần Quốc Thụ, 2022. Nghiên cứu, tính toán và lựa chọn két làm mát dầu thủy lực bằng nước cho tời thủy lực phòng nổ JKYB sử dụng tại công ty than Dương Huy, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 63, kỳ 2, tr. 89-96.
Tài liệu tham khảo

[1]. Bùi Hải, Dương Đức Hồng, Hà Mạnh Thư, (2001). Thiết bị trao đổi nhiệt. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội

[2]. Daikin, (2021). LT Cooler - Water Cooled Type. Internet: https://www.daikinpmc.com/en/

[3]. H. D. Baehr, S. Kabelac, (2006). Thermodynamik - Die Grundgesetze der Energieund Stoffumwandlungen. Springer Berlin Heidelberg New York.

[4]. Lucas K., (2016). Thermodynamik - Grundlagen und technische Anwendungen. Springer Berlin Heidelberg New York.

[5]. Parker, (2020). OAW water oil cooler. Internet: https://www.parker.com/

[6]. Stephan P., Schaber K., Stephan K., Mayinger F., (2018). Thermodynamik - Einstoffsysteme. Grundlagen und technische Anwendungen. Springer Berlin Heidelberg New York.

[7]. SMC, (2020). Water cooled oil cooler – series HOW. Pages 1551-1560.

[8]. Taizhou Eternal Hydraulic, (2021). GLP Series Water Cooler. Internet: https://www.xjetl.com/

[9]. Võ Chí Chính, Hoàng Dương Hùng, Lê Quốc, Lê Hoài Anh, (2006). Nhiệt kỹ thuật. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

[10]. Zhao K., (2016). Hướng dẫn sử dụng JKYB/2.5/2.0. Citic heavy industries co., ltd.

Các bài báo khác