Vùng ven biển Quảng Bình - Quảng Trị là khu vực có rất nhiều biến động về đường bờ do những đặc thù về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý. Các hệ thống dòng chảy này có đặc điểm chung là ngắn và dốc, chảy qua dải đồng bằng ven biển khá hẹp trước khi đổ ra biển. Kết quả phân tích ảnh viễn thám kết hợp với tài liệu khảo sát thực địa cho thấy vùng cửa sông ven biển Quảng Bình - Quảng Trị bị biến động lớn với xu thế chủ đạo là quá trình xâm thực của biển vào đất liền. Quá trình xói lở xâm thực chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh hơn so với mùa hè (gió mùa Đông Nam). Nhân tố tác động đến biến động đường bờ là do tổng hoà các yếu tố tác động liên quan đến tiến hoá tự nhiên của dải ven biển cửa sông và tác động của con người, trong đó, nguyên nhân chính của hiện tượng xói lở hay bồi tụ xảy ra là do một trong 3 nhóm nhân tố: ngoại sinh, nội sinh và nhân sinh hoặc tổng hợp của các nhóm nhân tố này

https://tapchi.humg.edu.vn/en/archives?article=485
 • Affiliations:

  1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất;
  2 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu;
  3 Công ty TNHH Ngọc Linh

 • Received: 4th-Sept-2015
 • Revised: 11st-Oct-2015
 • Accepted: 30th-Oct-2015
 • Online: 30th-Oct-2015
Views: 1657
Downloads: 520
Rating: 5.0, Total rating: 51
Yours rating

Abstract:

Quang Binh - Quang Tri coast region includes the rivers which originate in the Eastern Truong Son Range. The characteristic of river systems are short and slope current, crossing to narrow plan before emptying into East sea. The result of remote sensing analysis combines to field trip data indicated that Quang Binh - Quang Tri estuary region was changed in a wide range with major trend to soil erosion. The erosive process is being impacted by North East monsoon in Winter is stronger than South East monsoon in Summer. Affecting factors to vary coastline related to natual evolutionary process of coastline and human impact. In there, the major causes of estuarine erosion or deposit have come from one of 3 factor groups: internal and external causes and human impacts or the combination of these factor groups

How to Cite
Nguyen, H.Huu, Hoang, L.Van, Dao, N.Van, Vu, L.Van and Nguyen, T.Van 2015. Vùng ven biển Quảng Bình - Quảng Trị là khu vực có rất nhiều biến động về đường bờ do những đặc thù về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý. Các hệ thống dòng chảy này có đặc điểm chung là ngắn và dốc, chảy qua dải đồng bằng ven biển khá hẹp trước khi đổ ra biển. Kết quả phân tích ảnh viễn thám kết hợp với tài liệu khảo sát thực địa cho thấy vùng cửa sông ven biển Quảng Bình - Quảng Trị bị biến động lớn với xu thế chủ đạo là quá trình xâm thực của biển vào đất liền. Quá trình xói lở xâm thực chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh hơn so với mùa hè (gió mùa Đông Nam). Nhân tố tác động đến biến động đường bờ là do tổng hoà các yếu tố tác động liên quan đến tiến hoá tự nhiên của dải ven biển cửa sông và tác động của con người, trong đó, nguyên nhân chính của hiện tượng xói lở hay bồi tụ xảy ra là do một trong 3 nhóm nhân tố: ngoại sinh, nội sinh và nhân sinh hoặc tổng hợp của các nhóm nhân tố này (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 52 (Oct, 2015).