Research solutions to reduce dust concentration at the VM - L (7) - 1 mechanized longwal of the Mong Duong coal mine

 • Affiliations:

  1 Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  2 VietNam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation Limited, Hanoi, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 28th-Mar-2021
 • Revised: 2nd-July-2021
 • Accepted: 4th-Aug-2021
 • Online: 1st-Dec-2021
Pages: 54 - 61
Views: 1927
Downloads: 846
Rating: 5.0, Total rating: 84
Yours rating

Abstract:

Mong Duong coal mine is currently exploiting from -97.5 m to -250 m with an output of 1.45 million tons/year, of which 1.35 million tons are from longwall mining and 100 thousand tons from dig tunnel in coal. To meet the production requirements of the mine, 5 blasting longwall have been mobilized with a total output of 1.0 million tons/year and 1 mechanized longwall with an output of 350,000 tons/year. At the mechanized longwall VM - L (7) - 1 of Mong Duong coal mine after the time of putting into use, there was dust concentration exceeding the allowable limit according to QCVN 05:2013/BTNMT. The article has researched, analyzed, assessed geological - mine conditions, mining technology characteristics, dust concentration, temperature, humidity and wind speed at furnace mirrors, and proposed suitable solutions to minimize dust generation, improve microclimate conditions (temperature, humidity and wind speed) at mechanized longwall. The solution selected and applied is the mist spraying at the mechanized longwall VM - L (7) - 1. After applying the solution in practice, it has brought effective results, minimized dust concentration in all working stages of the mechanized kiln VM - L (7) - 1. The applied results show that the dust concentration is within the allowable limit according to QCVN 05:2013/BTNMT (dust concentration in production stages decreased from 16.25% to 85.5%).

How to Cite
Dinh, N.Thanh Thi, Nguyen, T.Van and Le, M.Cuong 2021. Research solutions to reduce dust concentration at the VM - L (7) - 1 mechanized longwal of the Mong Duong coal mine (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 62, 5a (Dec, 2021), 54-61. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2021.62(5a).07.
References

Bộ Công thương, (2011). Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò - QCVN01:2011/BCT, 28 trang.

Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin (2019). Thiết kế kỹ thuật lò chợ cơ giới hoá giàn nhẹ ở lò chợ VM - L(7) - 1.

Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin (2018). Thiết kế hệ thống phun sương dập bụi cho lò chợ CGH11 - 1.15 khu III - vỉa 11.

Đặng Vũ Chí, Lê Văn Thao, (2017). Nghiên cứu chống bụi trên đường ô tô trong các khu vực nhà máy tuyển than vùng Quảng Ninh. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4, 68 - 71.

Lê Văn Mạnh, (2018). Nghiên cứu ảnh hưởng và các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi đối với công nhân trong mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh. Luận án Tiến sỹ, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 126 trang.

Marek Borowski, and Zbigniew Kuczera, (2017). Comparison of Methane Control Methods in Polish and Vietnamese Coal Mines, AGH,. Kraków. 3 - 7.

Trần Văn Duyệt, (2010). Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu bụi tại mỏ than Vàng Danh. Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 8 trang.

Trần Xuân Hà, Nguyễn Cao Khải, Nguyễn Văn Sung, Nguyễn Văn Thịnh, Phan Quang Văn, (2012). An toàn vệ sinh công nghiệp trong khai thác mỏ hầm lò. Nhà Xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 37 trang.

Other articles