Solutions to improve microclimate conditions for longwall in Mong Duong coal mine

 • Affiliations:

  1 Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam
  2 91 Company - Dong Bac Corporation, Quang Ninh, Vietnam
  3 Vietnam Mining Science and Technology Association, Hanoi, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 28th-Mar-2021
 • Revised: 1st-July-2021
 • Accepted: 3rd-Aug-2021
 • Online: 1st-Dec-2021
Pages: 28 - 35
Views: 2184
Downloads: 924
Rating: 5.0, Total rating: 91
Yours rating

Abstract:

Microclimate conditions of underground coal mines are important factors affecting comfortable and safe working conditions for miners. The microclimate depends on the ventilation airflow parameters such as wind temperature, humidity and wind speed. Currently, Mong Duong coal mine is exploiting -250 m level and preparing for -400 m level. The strata temperature is about 320C, the heat dissipation from mining equipment, coal transporting and the mined space has increased the temperature at the CGH L7 longwall of the Mong Duong coal mine. The air temperature of the longwall greater than 300C, the humidity of 95÷100%, exceed the allowable standard, leading to the longwall is closed, affecting workers' health and labor productivity. Traditionally, ventilation method has been used to remove heat to ensure a safe working environment underground. However, when the ventilation system cannot provide suitable climatic conditions for underground workers, a cooling system is required. Selection of the most suitable cooling method depends on the intensity of the heat to be removed, the mining method, the location of the high temperature areas. The article analyzes the current state of microclimate, the temperature distribution of the longwall, the causes of the increase in the temperature of the longwall and the cooling solutions in the underground mine and proposes solutions to use air conditioners to reduce temperature and improve microclimate conditions for the CGH L7 longwall at Mong Duong coal mine. Results after application for this longwall of Mong Duong coal mine are guaranteed according to QCVN 01/2011/BCT.

How to Cite
Nguyen, Q.Van, Do, T.Ngoc, Nguyen, T.Van, Nguyen, M.Van and Le, H.Nhu 2021. Solutions to improve microclimate conditions for longwall in Mong Duong coal mine (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 62, 5a (Dec, 2021), 28-35. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2021.62(5a).04.
References

Bộ công thương, (2011). Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong khai thác than hầm lò, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.

Воропаев.А.ф, (1961). управденИе тендовы МРежитотЯгл Уъокихжатах. М Гомо-Ртехиэдат.

Công ty CP than Mông Dương - TKV, (2020). Báo cáo kết quả đo thông số vi khí hậu, Quảng Ninh.

Đào Văn Chi, Lê Quang Phục, Nguyễn Sơn Tùng (2017). Điều hòa khí hậu trong lò chợ cơ giới hóa 11 - 1.15 bằng thiết bị MK 300 ở mỏ than Hà Lầm. Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất. Kỳ 5, trang 89 - 94.

Đào Văn Chi, Lê Văn Thao, (2019). Nghiên cứu giải pháp ngăn ngừa gia tăng nhiệt độ vỉa than khu vực lò vận tải lò chợ cơ giới hóa 7.3.1 khu I vỉa 7 mỏ than Hà Lầm. Tạp chí công nghiệp mỏ. Số 4, trang 66-68 và trang 99.

Đào Văn Chi, Trần Xuân Hà, (2020). Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp cải tạo hệ thống thông gió mỏ than Quang Hanh, Tạp chí Khoa học Mỏ và Trái đất Tập. 61, Số 4 (2020) 110 - 117.

Horst Wagner, (2013). The management of heat flow in deep mines. Mining Report 149 (2013), Heft 2.

Nguyễn Cao Khải, (2020). Xác định chế độ làm việc của quạt chính cho mỏ than Giáp Khẩu, Công ty Hòn Gai -TKV, Tạp chí Công nghiệp Mỏ số 3.

P. Mitchell. (2003). Controlling and Reducing Heat on Longwall Faces. Proceedings of the 2003 Coal Operators' Conference.

QUAN Truong Tien, Rafał ŁUCZAK1 and Piotr ŻYCZKOWSKI, (2019). Climatic hazard assessment in selected underground hard coal mines in Vietnam. Journal of the Polish Mineral Engineering Society. No 2 (44). p155 - 163. http://doi.org/10.29227/IM - 2019 - 02 - 67.

Wu Zhongli. Mine ventilation and safety (M). Xuzhou: China University of Mining and Technology Press, (1989). 50-245.

Zhang, Y., Wan, Z.J., Gu, B., Cheng J. Y., (2017). Unsteady temperature field of surrounding rock mass in high geothermal roadway during mechanical ventilation. J. Cent. South Univ. 24, 374–381. https://doi.org/10.1007/s11771-017-3439-3.

Other articles