Research on selective sequence of appropriate mining technology for placer titanium mines in Binh Thuan province

 • Affiliations:

  1 Department of Surface Mining, Mining Faculty, Hanoi University of Mining and Geology
  2 Vietnam Institute of Seas and Islands, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 27th-Aug-2020
 • Revised: 26th-Sept-2020
 • Accepted: 10th-Oct-2020
 • Online: 15th-Oct-2020
Pages: 33 - 46
Views: 1901
Downloads: 895
Rating: 5.0, Total rating: 89
Yours rating

Abstract:

Binh Thuan province has significant reserves of placer titanium, occupies approximately 92% total reserves of Vietnam. Geological condition of the deposit is quite uncomfortable for mining activities. At present, selection of appropriate mining technology for placer titanium mines in Binh Thuan province is a scientific and practical problem. In this paper, authors researched and developed a selective sequence of appropriate mining technology for placer titanium mines in Binh Thuan province, consists of (1) feasible mining technological schemes, (2) appropriate mining order, (3) possibility of providing water for mine, (4) ensuring slope stability, (5) comfortable alternatives for land rehabilitation and restoration, and (6) high economic effect. With this selective sequence, the appropriate mining technology for placer titanium mines in Binh Thuan province can be selected, and contributes to enhance mining effect, ensures safety and protect environment.

How to Cite
Le, T.Qui, Bui, N.Xuan, Vu, H.Dinh and Le, H.Thu Thi 2020. Research on selective sequence of appropriate mining technology for placer titanium mines in Binh Thuan province (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 61, 5 (Oct, 2020), 33-46. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.KTLT2020.03.
References

Bùi Tất Hợp, (2010). Đánh giá tiềm năng sa khoáng tổng hợp ven bờ biển miền Trung Việt Nam, sử dụng hợp lý kinh tế chúng và bảo vệ môi trường, Luận văn Tiến sĩ địa chất, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 133 trang.

Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Ngọc Ninh, (2015). Khai thác khoáng sàng sa khoáng, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 530 trang. Jonny Sjöberg, (1996). Large scale slope stability in open pit mining: a review, Luleå tekniska universitet, 215 pages.

Sở tài nguyên các tỉnh Bình Định, Ninh Thuận, Quảng Bình, Bình Thuận, (2018). Các báo cáo số liệu thống kê về hiện trạng khai thác khoáng sản ti tan sa khoáng các tỉnh Bình Định, Ninh Thuận, Quảng Bình, Bình Thuận.

Thủ tướng Chính phủ, (2013). Quyết định số 1546/QĐ-TTg, "Quy hoạch phân vùng thăm dò và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030", Hà Nội, 36 trang.

Trần Văn Thảo, (2010). Đặc điểm sa khoáng ven biển Ninh Thuận - Bình Thuận, Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ địa chất, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 250 trang.

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Khoa Địa Chất, (2018). Kết quả phân tích thành phần khoáng vật bằng phương pháp XRD, XRF mẫu titan Bình Thuận, Hà Nội.

Yingli LV, Qui-Thao Le, Hoang-Bac Bui, Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Trung Nguyen-Thoi, Jie Dou, Xuan Song, (2020). A Comparative Study of Different Machine Learning Algorithms in Predicting the Content of Ilmenite in Titanium Placer. Applied Sciences. 10 (2), tr. 1-23.