Register | Journal of Mining and Earth Sciences

Register

Profile
Reviewing interests

Toà soạn Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Phòng Xuất Bản - Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 3219 1509 Fax: (+84-24) 3838 9633 
Email: tapchi@humg.edu.vn

Copyright © 2016 - 2020 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Mỏ - Địa chất