Ứng dụng phương pháp định tuổi ESR cho các hạt thạch anh kích thước khác nhau trong đới mùn đứt gãy để xác định thời gian dịch trượt của một số đứt gãy khu vực Quảng Nam

http://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=949
  • Cơ quan:
    1 Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam
    2 Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, Việt Nam
  • Từ khóa: ERS, Mùn đứt gãy, Quảng Nam, Kiến tạo hiện đại
  • Nhận bài: 10-01-2019
  • Chấp nhận: 20-02-2019
  • Đăng online: 29-04-2019
Lượt xem: 695

Tóm tắt:

Định tuổi cộng hưởng dao động điện tử (Electron Spin Resonal - ESR) được ứng dụng rộng rãi trên thếgiới trong nghiên cứu tân kiến tạo và kiến tạo hoạt động nhưng chưa được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam. Trong bài báo này lấy kết quả gia công và phân tích 3 mẫu mùn đứt gãy dọc các đứt gãy phân bố ở khu vực trung lưu sông Vu Gia - Thu Bồn nhằm định tuổi dịch chuyển của chúng bằng kỹ thuật ESR được trình bày. Các hạtthạch anh dùng để phân tích được tách thành 4 cấp hạt: 125÷250 m, 75÷125 m, 45÷75 m và 01÷45m. Việc định tuổi được tiến hành lần lượt theo từng nhóm cấp hạt tại Phòng thí nghiệm Đại học Khoa học Okayama Nhật Bản. Kết quả cho thấy tuổi có xu thếgiảm dần từ 33577 năm đến 10282 năm theo nhóm cỡ hạt từ lớn đến nhỏ. Như vậy, kích thước hạt thạch anh sử dụng trong phân tích ESR ảnh hưởng tới kết quả xác định tuổi hoạt động đứt gãy. Nguyên nhân có thể là do tác động triệt tiêu ánh sáng hay về 0 (‘’zeroing’’) lên các cấp hạt nhỏ và hạt lớn bởi pha dịch chuyển muộn nhất của đứt gãy là khác nhau, trong đó cấp hạt nhỏ diễn ra quá trình về 0 triệt đểhơn so với cấp hạt lớn. Kết quả cũng cho thấy, tuổi của hạt thạch anh kích thước nhỏ trong đới mùn đứt gãy có thểdùng đểluận giải thời gian hoạt động trẻ nhất, trong khi đó tuổi của các cấp hạt lớn có thểghi nhận các hoạt động cổhơn của các đứt gãy trong vùng nghiên cứu

Trích dẫn
Vũ Anh Đạo, Nguyễn Quốc Hưng, Trần Thanh Hải, Bùi Thị Thu Hiền, Ngô Xuân Thành, Nguyễn Hữu Hiệp và Trần Trung Hiếu, 2019. Ứng dụng phương pháp định tuổi ESR cho các hạt thạch anh kích thước khác nhau trong đới mùn đứt gãy để xác định thời gian dịch trượt của một số đứt gãy khu vực Quảng Nam (in Vietnames), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 60, kỳ 2.