Đánh giá độ chính xác mô hình số bề mặt và bản đồ ảnh trực giao thành lập từ phương pháp ảnh máy bay (UAV) không người lái

http://tapchi.humg.edu.vn/vi/archives?article=1128
 • Cơ quan:

  1 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam;
  2 Bộ môn Hệ thông tin Địa lý - University College of Southeast Norway, NaUy;
  3 Khoa Trắc địa-Bản đồ và Quản lý Đất đai, Trường Đại học Mỏ Địa - chất, Việt Nam

 • *Tác giả liên hệ:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nhận bài: 26-06-2017
 • Sửa xong: 30-07-2017
 • Chấp nhận: 30-10-2017
 • Ngày đăng: 30-10-2017
Lượt xem: 1265
Lượt tải: 792
Yêu thích: 5.0, Số lượt: 79
Bạn yêu thích

Tóm tắt:

Trong những năm gần đây, các phương pháp đo ảnh máy bay không người lái, viết tắt là UAV - Unmanned Aerial Vehicle, đã được ứng dụng thành công trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực trắc địa-bản đồ, do chi phí thấp, quá trình xử lý ảnh không phức tạp và thời gian ra sản phẩm nhanh. Tuy nhiên, độ chính xác các sản phẩm bản đồ cho từng kiểu địa hình của phương pháp này vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá độ chính xác mô hình số bề mặt và bản đồ ảnh trực giao thành lập từ phương pháp đo ảnh máy bay không người lái cho địa hình đồng bằng. Thực nghiệm được tiến hành trên khu vực đồng bằng tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), sử dụng máy bay không người lái Phantom 3 Professional trang bị máy ảnh thông thường ba kênh RGB Sony EXMOR.

Trích dẫn
Ngô Thị Phương Thảo, Bùi Tiến Diệu, Mai Trọng Minh, Nguyễn Quang Khánh, Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Hùng Long và Nguyễn Quốc Long, 2017. Đánh giá độ chính xác mô hình số bề mặt và bản đồ ảnh trực giao thành lập từ phương pháp ảnh máy bay (UAV) không người lái, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 58, kỳ 5.