Study on Ability of Ulstrasonic in Determining Joints in Dimension Stone Blocks

 • Affiliations:

  1 Faculty of Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam
  2 Faculty of Civil Engineering, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam

 • *Corresponding:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Received: 6th-Sept-2020
 • Revised: 30th-Sept-2020
 • Accepted: 10th-Oct-2020
 • Online: 15th-Oct-2020
Pages: 97 - 106
Views: 2098
Downloads: 933
Rating: 5.0, Total rating: 93
Yours rating

Abstract:

Ulstrasonic has been popularly applied in more practical sectors, contributing to assess any issues, such as non-homogeneous, defects, without direct measures. One of these applications is for solid materials, such as rock. With the characteristics and abilities of ulstrasonic, as well as dimension stone characteristics, the author studied the applied ability of this wave in dimension stone quarrying. Particularly, this is determining joints in stone blocks before delivering to the processing plant. Basing on researching the character, size, rock mechanics of stone bocks and ulstrasonic features, its work capability, principle of None-Destructive Testing device (NDT), the paper shows that measure method by ulstrasonic could exactly and reliably estimate joints in stone block. From ulstrasonic feature of transfering around avoid instead of not transfering through it, the method is released to navigate position, size and shape of joints in stone blocks.

How to Cite
Pham, V.Van, Nguyen, T.Anh, Pham, H.Van, Tran, B.Dinh and Nguyen, P.Duyen 2020. Study on Ability of Ulstrasonic in Determining Joints in Dimension Stone Blocks (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 61, 5 (Oct, 2020), 97-106. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.KTLT2020.08.
References

ALI, B. A. H., (2008). Assessment of Concrete Compressive Strength by Ultrasonic Non-Destructive Test. Www.Coeng.Uobaghdad.Edu.Iq, i-98. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

IS 13311 Part I Tiêu chuẩn Ấn Độ, (1992). Standard Code of Practice for Non-Destructive Testing of Concrete: Part 1— Ultrasonic Pulse Velocity.

Işık, N., Halifeoğlu, F. M., & İpek, S., (2020). Nondestructive testing techniques to evaluate the structural damage of historical city walls. Construction and Building Materials, 253. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119228.

Kadium, N. S., & Sarsam, S. I., (2020). Evaluating Asphalt Concrete Properties by the Implementation of Ultrasonic Pulse Velocity. Journal of Engineering, 26(6), tr. 140-151. https://doi.org/10.31026/j.eng.2020.06.12.

Lã Văn Chăm, Lương Xuân Chiều, (2012). Nghiên cứu xây dựng đường chuẩn tương quan giữa cường độ chịu nén với tốc độ truyền sóng siêu âm kết hợp trị số bật nảy ứng dụng đánh giá cường độ chịu nén của bê tông mác 45 đến 55MPa. Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 38, tr. 40-45.

Lương Quang Khang, (2012). Đặc điểm chất lượng và tiềm năng đá ốp lát tỉnh Ninh Thuận. Công Nghiệp Mỏ, 2, tr. 54-57.

Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Việt, (2016). Mô hình đá nứt nẻ và cấu trúc khe nứt hỗ trợ thiết kế, lập kế hoạch khai thác mỏ đá khối Thung Khuộc, Nghệ An. Công Nghiệp Mỏ, 3, tr. 1-8.

Nguyễn Mạnh Cường, P. X. T. (2000). Nghiên cứu sự lan truyền sóng siêu âm trong môi trường nứt nẻ. Tuyển Tập Báo Cáo Khoa Học Sinh Viên, ĐH Mỏ - Địa Chất, tr. 17-20.

Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Phương, (2001). Đặc điểm đá ốp lát tỉnh Phú Yên. Tuyển Tập Các Công Trình Khoa Học Đại Học Mỏ - Địa Chất, tr. 8-14. Nguyễn Tiến Thành, (2010). Đặc điểm phân bố đá hoa trắng phía tây tỉnh Nghệ An: Định hướng thăm do, khai thác, sử dụng. Tạp Chí Địa Chất, Số 319, tr. 111-117.

Nguyễn Văn Lâm, Khương Thế Hùng, Phạm Thị Thanh Hiền, (2018). Đặc điểm chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến độ thu hồi đá khối làm đá ốp lát khu vực Diên Khánh, Khánh Hòa. Tạp Chí Tài Nguyên và Môi Trường, 4, tr. 16-18.

Pedreros, L., Cárdenas, F., Ramírez, N., & Forero, E., (2020). NDT Non-Destructive Test for Quality Evaluation of Concrete specimens by Ultrasonic Pulse Velocity measurement. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 844(1). https://doi.org/10.1088/1757-899X/844/1/012041

Thủ tướng Chính phủ, (2012). Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 theo quyết đinh số 45/QĐ-TTg.

Trần Xuân Đông, (2010). Đặc điểm đá granit ốp lát vùng Phu Loi, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Tạp Chí Địa Chất, 319, tr. 57-62.