Recovery of clean coal from blast furnace dusts by flotation column

  • Affiliations:

    Faculty of Mining, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam

  • *Corresponding:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Received: 13th-Sept-2019
  • Revised: 22nd-Dec-2019
  • Accepted: 28th-Feb-2020
  • Online: 28th-Feb-2020
Pages: 124 - 131
Views: 2438
Downloads: 1208
Rating: 5.0, Total rating: 120
Yours rating

Abstract:

The paper presents the results of the study on recovery of clean coals from blast furnace dusts of the Cao Bang Iron Steel plant. The study has explored the effects of the most important operating parameters on the coal flotation performance including flotation reagent dosage, solid concentration, froth wash-water rate, flotation time and the froth thickness. The results of the study showed that using a combination of a rougher and a cleaning flotation operations at respectively collector dosage, solid concentration, flotation time, froth wash-water rate and froth thickness of 1000 g/t, 100 g/l, 10 minutes and 1.5 l/minute and 450 mm, has obtained a clean coal product with the yield, ash content and combustible matter recovery respectively of 44.90%, 19.15% and 77.63%. The clean coal has met the quality strandards requirements of the fuel for sintering.

How to Cite
Tran, D.Van, Nguyen, S.Hoang, Nhu, D.Kim Thi and Vu, C.Thi 2020. Recovery of clean coal from blast furnace dusts by flotation column (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 61, 1 (Feb, 2020), 124-131. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.2020.61(1).14.
References

Công ty gang thép Cao Bằng, (2018). Báo cáo sản xuất phòng kỹ thuật. Cao Bằng.

Cun Ganghua, Wang Gangyang, Li Pengfei. Fou, (2015). Ci lian he gong yi cong gao lu wa si hui zhong hui shou jiao tan. Jin shu kuang shan. China.

Deng Yongchun, Li Liang, Wei Yanyonh, Gong Meng, (2014). Research situation of the balast furnace gas ash comperehensive utilization. Hunnan nonferrous metals. China.

http://www.aqxx.org/Item/43300.aspx.

Nguyễn Hoàng Sơn và nnk, (2019). Nghiên cứu tuyển nổi quặng Apatit loại 3 Lào Cai trên thiết bị tuyển nổi cột có rửa bọt nhằm nâng cao chất lượng tinh quặng đáp ứng yêu cầu nguyên liệu sản xuất DAP, ĐTKHCN.083/18.

Tô Xuân Thanh. Nguyễn Cảnh Đại, Đào Mạnh Hùng, Ngô Sỹ Hải, Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Trường Giang, Nguyễn Quang Duẩn, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Duy Thanh, Võ Đình Vân, (2010). Nguyên nhiên liệu dùng cho lò cao luyện gang. Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí và Luyện kim Thái An.

Viện thiết kế Giang Tô, (2011). Thuyết minh dự án nhà máy gang thép Cao Bằng.

Zhang Jinxia, Niu Fusheng, Liu Shuxian, Nie Yimiao, (2013). Study on recovery of carbon from Blast furnace flue slime using flotation column. China mining magazine 22(12). China.

Other articles