×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Sắp xếp kết quả
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm

Mỏ

[Số 59, Kỳ 5, 10 - 2018] Nghiên cứu giải pháp khai thác vỉa than có tính tự cháy tại vỉa 10 khu Tràng Khê II, mỏ than Hồng Thái
  • Nguyễn Phi Hùng *, Bùi Mạnh Tùng, Vũ Thái Tiến Dũng, Lại Quang Trung, Trần Văn Thắng, Lê Thanh Bình