×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Sắp xếp kết quả
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm

Mỏ

[Số 61, Kỳ 5, CĐ KTLT, 10 - 2020] Phát triển mô hình toán lập kế hoạch khai thác dài hạn tối ưu cho các mỏ đá vôi xi măng ở Việt Nam
  • Trần Đình Bão *, Vũ Đình Trọng, Phạm Văn Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đình An, Lê Thị Hương Giang
[Số 61, Kỳ 5, CĐ KTLT, 10 - 2020] Mô phỏng hệ khe nứt trong khối đá phục vụ khai thác mỏ lộ thiên ở Việt Nam
  • Nguyễn Anh Tuấn *, Phạm Văn Việt, Bùi Xuân Nam, Lê Thị Thu Hoa, Lê Thị Hải, Trần Đình Bão, Lê Thị Minh Hạnh .