×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Sắp xếp kết quả
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm

Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai

[Số 61, Kỳ 2, 04 - 2020] Thành lập bản đồ lớp phủ bằng phương pháp phân loại hướng đối tượng áp dụng cho dữ liệu ảnh VNREDSat-1
  • Phạm Thị Làn, *, Nguyễn Phi Sơn, Nguyễn Viết Nghĩa, Đào Vân Hương, Doãn Đức Long, Võ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Văn Huân, Lê Thanh Nghị
[Số 61, Kỳ 4, 08 - 2020] Ứng dụng GIS xác định hình thái lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
  • Trịnh Thị Hoài Thu *, Bùi Thị Thúy Đào, Nguyễn Viết Nghĩa, Đào Mai Hương