×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Sắp xếp kết quả
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm

Địa chất - Khoáng sản

Kỹ thuật Xây dựng

[Số 61, Kỳ 6, CĐ HTCS2020, 12 - 2020] Xác định một số đặc tính phá hủy của dầm bê tông nứt mồi khi chịu uốn
  • Bùi Trường Sơn *, Phạm Đức Thọ, Nguyễn Thị Nụ, Trần Thế Truyền, Trần Nam Hưng
[Số 61, Kỳ 6, CĐ HTCS2020, 12 - 2020] Nghiên cứu đặc điểm cố kết của đất yếu vùng ven biển Bắc Trung Bộ
  • Bùi Trường Sơn *, Nguyễn Thị Nụ, Phạm Đức Thọ, Nguyễn Thành Dương