×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Sắp xếp kết quả
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm

Dầu khí

[Số 60, Kỳ 1, CĐ KTDK, 02 - 2019] Mô phỏng dòng chảy trong môi trường rỗng bằng mô hình K - ωSST
  • Nguyễn Thị Hải Yến *, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thanh Tuấn, Vũ Cúc Phương

Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai

[Số 61, Kỳ 5, 10 - 2020] Ứng dụng phương pháp Random Forest dự báo vị trí có nguy cơ xảy ra lũ quét cho khu vực tỉnh Lào Cai
  • Ngô Thị Phương Thảo *, Ngô Hùng Long, Nguyễn Quang Khánh, Bùi Thanh Tịnh, Trần Văn Phong, Nhữ Việt Hà, Nguyễn Thị Hải Yến