×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Sắp xếp kết quả
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm

Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai

[Số 61, Kỳ 5, 10 - 2020] Nghiên cứu khả năng sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong thành lập bản đồ địa chính - khu vực đất thổ canh
  • Bùi Ngọc Quý *, Phạm Anh Tuấn, Dương Anh Quân, Phạm Văn Hiệp, Trần Trung Kiên, Hoàng Xuân Tứ, Nguyễn Đại Đồng, Nguyễn Danh Đức, Nguyễn Việt Hưng
[Số 60, Kỳ 4, 08 - 2019] Xây dựng phần mềm giám sát và quản lý báo hiệu hàng hải từ xa trên cơ sở nguồn dữ liệu từ hệ thống nhận dạng tự động (AIS) và hải đồ điện tử (ENC)
  • Bùi Ngọc Quý *, Nguyễn Phúc Chính, Đồng Duy Mạnh, Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trần Trung Anh, Dương Anh Quân, Nguyễn Thị Thu Hà