×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Sắp xếp kết quả
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm

Tự động hóa

[Số 61, Kỳ 4, 08 - 2020] Ứng dụng logic mờ vào điều khiển biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng
  • Vũ Thị Quyên *, Phạm Ngọc Minh, Đặng Mạnh Chính, Vương Huy Hoàng, Dương Đức Hùng, Bùi Thị Thêm, Đặng Thành Trung, Vũ Tiến Minh, Vũ Minh Đức

Công nghệ Thông tin

[Số 60, Kỳ 2, 04 - 2019] Ứng dụng Logic mờ trong máy lọc nước thông minh
  • Vũ Thị Quyên *, Đặng Mạnh Chính, Bùi Thị Thêm, Đặng Thành Trung, Phùng Thị Mai, Lê Minh Bằng