×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Sắp xếp kết quả
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm

Mỏ

[Số 61, Kỳ 1, 02 - 2020] Giải pháp nâng cao hiệu quả chống giữ cho lò chợ cơ giới hóa vỉa 6 mỏ than Nam Mẫu
  • Nguyễn Phi Hùng *, Nguyễn Cao Khải, Bùi Mạnh Tùng, Lại Quang Trung, Trần Văn Thắng
[Số 59, Kỳ 4, 08 - 2018] Nghiên cứu giải pháp công nghệ khi khai thác vỉa có góc dốc nghiêng đứng, dốc đứng tại Mỏ than Hồng Thái
  • Nguyễn Phi Hùng *, Trần Văn Thanh, Bùi Mạnh Tùng, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Vương Minh Hùng
[Số 59, Kỳ 5, 10 - 2018] Nghiên cứu giải pháp khai thác vỉa than có tính tự cháy tại vỉa 10 khu Tràng Khê II, mỏ than Hồng Thái
  • Nguyễn Phi Hùng *, Bùi Mạnh Tùng, Vũ Thái Tiến Dũng, Lại Quang Trung, Trần Văn Thắng, Lê Thanh Bình
[Số 58, Kỳ 1, 02 - 2017] Nghiên cứu xây dựng quy trình thay thế tấm chắn đá bị hư hỏng của giá khung GK/1600/1,6/2,4/HT
  • Nguyễn Phi Hùng *, Đặng Phương Thảo, Bùi Mạnh Tùng, Phan Xuân Khải, Vũ Hữu Lương