×

Tìm kiếm bài báo

Tìm kiếm
Từ khóa
Tên bài báo
Tóm tắt bài báo
Tên tác giả
Sắp xếp kết quả
Hiển thị kết quả

Kết quả tìm kiếm

Trắc địa Bản đồ và Quản lý Đất đai

[Số 60, Kỳ 4, 08 - 2019] Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về theo dõi quản lý hoạt động khai thác khoáng sản Tỉnh Cao Bằng
  • Đỗ Thị Phương Thảo *, Lê Minh Huệ, Dương Thị Mai Chinh, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Tạ Thị Thu Hường
[Số 58, Kỳ 4, CĐ TDM, 08 - 2017] Phân tích đa tiêu chí trong thành lập bản đồ dự báo nguy cơ cháy rừng
  • Đỗ Thị Phương Thảo *, Nguyễn Mạnh Hải, Vũ Khánh Linh, Nguyễn Danh Đức