×
Lê Văn Hưng
PGS. TS.Lê Văn Hưng
Giám đốc Trung tâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khoa, Trưởng bộ môn, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Lê Văn Hưng
Đơn vị Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Công nghệ Phần mềm, TT Thông tin - Thư viện
Chức vụ Giám đốc Trung tâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khoa, Trưởng bộ môn, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa, Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0978779918
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

C203, Trung tâm Thông tin - Thư viên, Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hồ sơ nghiên cứu

Hồ sơ nghiên cứu trên Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36503213000

Hồ sơ nghiên cứu trên ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8232-2892

Hồ sơ nghiên cứu trên Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=atiPHHcAAAAJ&hl=en

Hồ sơ nghiên cứu trên Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Hung-Le-28

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Phát triển bộ công cụ dựa trên các kỹ thuật trí tuệ tính toán, công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý để xây dựng các mô hình nghiên cứu và dự báo cháy rừng tại Việt Nam, áp dụng thí điểm cho tỉnh Quảng Ninh, Mã số 105.08-2018.09, Chủ nhiệm Đang thực hiện

2. Nghiên cứu xây dựng mô hình địa thống kê đánh giá tài nguyên khoáng mỏ khai thác lộ thiên, Mã số NCCB-ĐHƯD.2012-G/01, Tham gia, Nghiệm thu 2018

3. Suy diễn tự động trong logic có miền giá trị ngôn ngữ, Mã số 102.04-2013.21, Thành viên chính, Nghiệm thu 06/2018

4. Nghiên cứu và ứng dụng logic mô tả trong xử lý tri thức và dữ liệu, Mã số KHCB 2.012.06, Tham gia, Nghiệm thu 2008

Cấp Bộ

1. Xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại nhằm đánh giá, phân vùng nguy cơ trượt lở đất cho khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, Mã số CT.2019.01.02, Chủ nhiệm Đang thực hiện

2. Phát triển năng lực nghiên cứu, đánh giá một số biến động môi trường điển hình phục vụ định hướng phát triển bền vững lưu vực sông Hồng, phần lãnh thổ Việt Nam, Mã số 02/2012/HĐ-HTQTSP, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2017

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu đề xuất một hệ logic mờ toán học ngôn ngữ, Mã số T16-02, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 19/12/2016

2. Xây dựng thuật toán trả lời truy vấn hiệu quả cho lập trình lôgic mờ ngôn ngữ, Mã số T11-49, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 13/12/2011

3. Ứng dụng tin học để giải các bài toán toán học đại cương, Mã số T10-2003, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/12/2003

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Hung Van Le, Duc Anh Hoang, Chuyen Trung Tran, Phi Quoc Nguyen, Nhat Duc Hoang, Mahdis Amiri, Thao Phuong Thi Ngo, Ha Viet Nhu, Dieu Tien Bui, A new approach of deep neural computing for spatial prediction of wildfire danger at tropical climate areas, Ecological Informatics, 2021

2. Hung Van Le, Dieu Tien Bui, Quang-Thanh Bui; Hong Hanh Tran, Nhat-Duc Hoang, A Hybrid Intelligence System Based on Relevance Vector Machines and Imperialist Competitive Optimization for Modelling Forest Fire Danger Using GIS, Journal of Environmental Informatics, 2020

3. Dieu Tien Bui, Van Hung Le, Nhat-Duc Hoang, GIS-based spatial prediction of tropical forest fire danger using a new hybrid machine learning method, Ecological Informatics, 2018

4. Van Hung Le, Duc Khanh Tran, Extending fuzzy logics with many hedges, Fuzzy Sets and Systems, 345, 126–138, 2018

5. Van Hung Le and Fei Liu, Tabulation proof procedures for fuzzy linguistic logic programming, International Journal of Approximate Reasoning, 63, 62-88, 2015

6. Van Hung Le, Fei Liu, and Dinh Khang Tran, Fuzzy Linguistic Logic Programming and its Applications, Theory and Practice of Logic Programming, 9, 3, 309-341, 2009

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Van Hung Le, Fuzzy Logic in Narrow Sense with Hedges, International Journal of Computer Science and Information Technology, 8, 3, 125-134, 2016

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Van Hung Le and Dinh Khang Tran, Further Results on Fuzzy Linguistic Logic Programming, Journal of Computer Science and Cybernetics, 30, 2, 139-147, 2014

2. Nguyễn Trường Xuân, Lê Văn Hưng và Nguyễn Hoàng Long, Lôgic mờ và ứng dụng trong Hệ thông tin địa lý, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 43, 109-116, 2013

3. Nguyễn Trường Xuân, Lê Văn Hưng và Bùi Thế Vinh, Phần mềm quản lý vật tư cho các công ty than, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 13, 2-5, 2006

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Van Hung Le, The stable model semantics of normal fuzzy linguistic logic programs, the 11th International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI 2019), Hendaye, France, Lecture Notes in Artificial Intelligence 11683, 2019

2. Van Hung Le, First-order Mathematical Fuzzy Logic with Hedges, The 4th International Conference on Computational Science and Engineering (CSE-2016), 85-96, 2016

3. Van Hung Le and Dinh Khang Tran, Linguistic Logics with Hedges, The 2nd International Workshop on Semantic Technologies (IWOST2), 46-56, 2015

4. Van Hung Le, Fei Liu and Dinh Khang Tran, Mathematical Fuzzy Logic with Many Dual Hedges, International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2014), 7-13, 2014

5. Van Hung Le, Efficient Query Answering for Fuzzy Linguistic Logic Programming, The 9th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2012), 113-116, 2012

6. Van Hung Le, Fei Liu and Honggen Lu, A Data Model for Fuzzy Linguistic Databases with Flexible Querying, Lecture Notes in Computer Science 5866, 495-505, 2009

7. Van Hung Le, Fei Liu and Dinh Khang Tran, Fuzzy Linguistic Logic Programming, Lecture Notes in Computer Science 5227, 438-448, 2008

8. Van Hung Le, Fei Liu and Dinh Khang Tran, Fixpoint Semantics and Completeness of the Computational Model for Fuzzy Linguistic Logic Programming, Lecture Notes in Computer Science 5227, 420-429, 2008

9. Van Hung Le, Cat Ho Nguyen and Fei Liu, Semantics and Aggregation of Linguistic Information Based on Hedge Algebras, The 3rd International Conference on Knowledge, Information, and Creativity Support Systems (KICSS 2008), 128-135, 2008

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Lê Thái Hưng, Trần Đình Khang và Lê Văn Hưng, Phân cụm mờ với trọng số mũ ngôn ngữ, Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ VIII – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR 2015), 537-546, 2015

2. Lê Văn Hưng, Trần Đình Khang và Đinh Khắc Dũng, Ánh xạ ngược của các gia tử và ứng dụng trong lập luận xấp xỉ, Hội thảo khoa học công nghệ quốc gia lần thứ 3 - Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2007), 27-36, 2007

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Trường Xuân, Lê Văn Hưng, Trương Xuân Quang và Bùi Thế Vinh, Xây dựng Hệ thống phần mềm Quản lý vật tư cho Phòng Vật tư, Công ty Than Cọc Sáu, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 16, 137-141, 2004

2. Lê Văn Hưng, Mạng nơ ron nhân tạo và ứng dụng, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 15, 2-10, 2002