×
Triệu Hùng Trường
PGS.TSTriệu Hùng Trường
Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Ủy viên BTV Đảng ủy Trường, Thành viên Hội đồng Trường, Trưởng ban, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, UV Hội đồng Khoa, Giáo sư, Phó Giáo sư
Họ và tên Triệu Hùng Trường
Đơn vị Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Đảng bộ, Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra, Hội đồng Khoa, Bộ môn Thiết bị Dầu khí và Công trình, Ban Khuyến học
Chức vụ Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Ủy viên BTV Đảng ủy Trường, Thành viên Hội đồng Trường, Trưởng ban, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, UV Hội đồng Khoa, Giáo sư, Phó Giáo sư
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438386439
Số điện thoại di động 02437520962
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Triệu Hùng Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Quá trình công tác

9/2018 - nay: Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

3/2017 - nay: Phó giáo sư, giảng viên cao cấp tại Bộ môn Thiết bị Dầu khí và Công trình, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

6/2016 - 4/2019: Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

4/2016 - 10/2018: Phụ trách Cơ sở đào tạo Vũng Tàu (nay thuộc Văn phòng đại diện Trường), Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

5/2015 - 11/2018: Phụ trách Văn phòng Đảng ủy Trường (trừ từ 10/2016 đến 2/2018), Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

5/2015 - nay: Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

4/2015 - 4/2019: Bí thư chi bộ Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

12/2013 - 6/2016: Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

9/2011 - 12/2013: Phó Trưởng Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

8/2004 - nay: Giảng viên Bộ môn Thiết bị Dầu khí và Công trình, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

4/2003 - 8/2004: Phó Trưởng Bộ môn Sức bền vật liệu, khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

10/2002 - 10/2003: Bí thư chi đoàn Cán bộ khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

8/2001 - 4/2003: Trưởng Phòng Thí nghiệm Bộ môn Sức bền vật liệu, Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

1/2000 - 8/2004: Giảng viên Bộ môn Sức bền vật liệu, khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất,

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Nguyễn Chí Bảo , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2017, Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của lưu lượng và tốc độ chuyển động tương đối giữa đầu phun với chi tiết đến bề mặt phun phủ bằng công nghệ phun nhiệt khí tốc độ cao - HVOF

2. Le Quang Du , Ecole Nationale Supérieur des Mines de Saint Etienne, 2016, Tên đề tài: Captage du CO2 pour formation de clathrate hydrate

3. Nguyễn Văn Tiến , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến tuổi thọ của răng cắt trên tang máy khấu dùng trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh

4. Trần Ngọc Trung , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thạc sĩ

1. Trần Thanh Hải , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2021, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng máy bơm ly tâm CUP-BB3 trong hệ thống xử lý khí - condensate.

2. Phạm Văn Hải , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2019

3. Nguyễn Văn Tuyển , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khoan thân nhánh giếng đường kính nhỏ tại mỏ Bạch Hổ

4. Vũ Khắc Tâm , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng chương trình MATHCAD để tính toán một số thông số phục vụ công tác thiết kế tuyến ống dẫn dầu từ giàn Thăng Long đến trạm thu gom xử lí Thăng Long - Đông Đô

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Triệu Hùng Trường, Nguyen, Ngoc Bien , Phạm Đức Thọ, Vu, Minh Ngoc , Đỗ Ngọc Anh, Nguyen, Sy Tuan , Tran, Nam Hung , Nguyen, Thi Thu Nga, Two-step Homogenization of Poroelastic Properties of a Limestone, Inżynieria Mineralna – journal of the polish mineral engineering society (ESCI), 2020

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. A.Pouya, M.N.Vu, Phạm Đức Thọ, Triệu Hùng Trường, S.T.Nguyen, Q.D.To, T.Nguyen-Thoi, Some analytical solutions for fluid flow in and around a single fracture in a porous formation based on singular integral equation., Engineering Analysis with Boundary Elements (SCIE), 2020

2. Phạm Đức Thọ, Vũ Minh Ngọc, Triệu Hùng Trường, Bùi Trường Sơn, Nguyễn Thời Trung, A thermo-mechanical meso-scale lattice model to describe the transient thermal strain and to predict the attenuation of thermo-mechanical properties at elevated temperature up to 800 °C of concrete, Fire Safety Journal (SCIE), 2020

3. Trieu H.T., Mainhagu J., Oltéan C., Golfier F. et Buès M.A., Transport de polluants inertes miscibles à l’eau et à propriétés physiques variables, 9èmes Journal d´Etude sur les Milieux Poreux, JEMP 2009, Paris, 2009

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Vu Duc Ung (chủ trì) Le Vu Quan, Tran Dang Tu, Nguyễn Văn Thịnh, Triệu Hùng Trường, Predicting water influx for gas production wells of Lan Do field using balance method., PetroVietnam Journal, 2019, 6.2019, 58 - 62, 2019

2. Nguyễn Phùng Hưng Lê Đức Vinh Triệu Hùng Trường, Nghiên cứu ứng dụng mạng neuron nhân tạo để dự đoán tốc độ ăn mòn carbon dioxide (CO2) trong đường ống dẫn dầu khí., Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất, Chuyên đề: Kỹ thuật Dầu khí, 60, 1, 90 - 98, 2019

3. H.T. Trieu, J.R. Angilella, C. Oltéan and M. Buès, Density-driven instability of miscible fluids in porous media with horizontal flow, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 1, 2016

4. Triệu Hùng Trường, Trần Xuân Đào, Tính toán lựa chọn cường độ cong cho phép của thân giếng khi khoan định hướng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 54, 89-92, 2016

5. Triệu Hùng Trường, Trần Xuân Đào, Phân tích lựa chọn cấu trúc cột ống chống hợp lý cho giếng khoan thân nhánh được cắt xiên từ các giếng đang tồn tại của Vietsovpetro, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 54, 83-88, 2016

6. Triệu Hùng Trường, Nguyễn Thành Trường, Phân tích các phức tạp, sự cố có thể xảy ra và lựa chọn vị trí cắt xiên hợp lý khi khoan mở cửa sổ trên thân ống chống, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 53, 27-32, 2016

7. Triệu Hùng Trường, Lê Vũ Quân, Phân tích nguyên nhân các phức tạp, sự cố và trạng thái làm việc của cần khoan khi thi công giếng thân nhánh đường kính nhỏ, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 52, 12-17, 2015

8. Vũ Mạnh Huyền, Nguyễn Văn Khương, Triệu Hùng Trường, Nghiên cứu lựa chọn tính chất của đá xi măng đảm bảo độ ổn định của thành giếng khoan, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 51, 1-5, 2015

9. Vũ Mạnh Huyền, Nguyễn Văn Khương, Triệu Hùng Trường, Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất tới sự phát triển độ hydrat hóa và tính chất cơ học của đá xi măng giếng khoan, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 50, 1-7, 2015

10. Nguyễn Quốc Dũng, Triệu Hùng Trường, Một số giải pháp tăng hệ số sản phẩm của các giếng khoan sau khi đó được xử lí vùng cận đáy giếng bằng nứt vỉa thuỷ lực tại mỏ Bạch Hổ, Tạp chí dầu khí, 7, 2007

11. Triệu Hùng Trường, Nghiên cứu các đặc điểm mòn của ống chống trong quá trình thi công các giếng khoan thăm dò và khai thác dầu khí trong điều kiện Việt Nam, tạp chí dầu khí, 7, 2007

12. Nguyễn Hữu Bảng, Triệu Hùng Trường, Nghiên cứu sự cùng làm việc của các máy bơm ly tâm trong mạng lưới vận chuyển dầu khí, Tuyển tập các công trình khoa học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2006

13. Triệu Hùng Trường, Đỗ Thành Sỹ, Nghiên cứu tính toán cọc neo cho dàn khoan di động trên biển, Tuyển tập các Báo cáo hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2002

14. Trần Ngọc Trung Ngô Hữu Hải, Triệu Hùng Trường, Giám sát và đánh giá hệ số tắc nghẽn tại bộ trao đổi nhiệt dạng tấm giàn công nghệ xử lí khí Hải Thạch, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất, Chuyên đề: Kỹ thuật Dầu khí, 60, 1, 81-89, 2019