Study on the impact of the tide on the sea dyke stability in Quang Ninh province

  • Affiliations:

    Faculty of Civil Engineering, Hanoi University of Mining and Geology, Hanoi, Vietnam

  • *Corresponding:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Received: 26th-Oct-2020
  • Revised: 14th-Nov-2020
  • Accepted: 31st-Dec-2020
  • Online: 31st-Dec-2020
Pages: 74 - 80
Views: 1288
Downloads: 634
Rating: 5.0, Total rating: 62
Yours rating

Abstract:

The different reasons causing the instability of slope, one of the causes affecting the stability of slope of the dyke body is the impact of the water level in front of them and the unstable seepage. Especially in the current climate change, the change of water level on the flow system (rivers, streams, …) and sea is greatly affected, which is reason causing the instability of slope of the dyke body. Therefore, this paper will analyze the impact of the tide on the dyke stability, which contributes to supplementing and completing the design and audit method of the dyke slope stability. The resutls are applied analysis and calculation on some typical sea dyke in Quang Ninh province.

How to Cite
Bui, T.Anh, Hoang, P.Dinh, Pham, T.Duc and Dang, H.Quang 2020. Study on the impact of the tide on the sea dyke stability in Quang Ninh province (in Vietnamese). Journal of Mining and Earth Sciences. 61, 6 (Dec, 2020), 74-80. DOI:https://doi.org/10.46326/JMES.HTCS2020.10.
References

Berilgen M., (2007), Investigation of stability of slopes under drawdown conditions, Computers and Geotechnics 34: 81-91

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng (2005), Báo cáo khảo sát địa chất công trình Tuyến kè bờ thuộc dự án Cụm dịch vụ Hậu cần và chế biến hải sản Cửa Ông .

Công ty Tư vấn triển khai Công nghệ và Xây dựng Giao thông (2009), Báo cáo khảo sát địa chất công trình dự án Xây dựng tuyến đường bao biển Lán Bè đấu nối với tuyến đường bao biển núi Bài Thơ - (giai đoạn I), tại địa điểm Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Fredlund, D. G., and Morgenstern, N. R., (1977), Stress state variable for unsaturated soils, ASCE, Vol.103, pp. 447-464.

Fredlund, D.G., Xing, A., and Huang, S., (1994), Predicting the permeability function for unsaturated soils using the soil - water characteristics curve, Canadian Geotechnical Journal, 31(3): 521-532.

Lê Đình Hồng, (2002), Hướng dẫn sử dụng chương trình Slope/w - tính ổn định mái dốc, Nhà xuất bản Xây dựng.

Nguyễn Công Mẫn, Nguyễn Trường Tiến, Trịnh Minh Thụ, Nguyễn Uyên, (2000), Cơ học đất cho đất không bão hòa, Nhà xuất bản Giáo dục, (Bản dịch).

Phạm Quang Hưng, (2012), “Tính toán ổn định mái dốc có xét đến yếu tố không bão hòa của đất trong điều kiện Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng 11, tr. 61-71.