×
CONFERENCE PAPERS
International Conference

1. Quang Nguyễn, Tống Trần Anh, Nguyễn Thế Vinh, Trương Văn Từ, Projected FR-PR Conjugate Gradient Algorithm with Stochastic Simplex Approximated Gradient (StoSAG) for Efficient Waterflooding Optimization, Kỷ yếu hội nghị quốc tế IPE3-2022, , 2022

2. Trương Văn Từ, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Khắc Long, Nguyễn Trọng Tài, Oil and Gas Well Stimulation by Hydraulic Fracturing in the Oligocene of Bach Ho Field. Case study: Hydraulic fracturing for well X–MSP10, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2022), 71 - 82, 2022

3. Ngô Hữu Hải, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Trọng Tài, Potential for producing hydrogen from depleted gas fields with existing production facilities offshore vietnam, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2022), 97 - 106, 2022

4. An Hai Nguyen, Vinh The Nguyen, Heavy oil recovery mechanism by solvent injection through cores, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2017), 197-203, 2017

5. Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thế Vinh, On the study and assessment of drilling bit dynamic state in directinal drilling, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2017), 116-122, 2017

6. An Hai Nguyen, Vinh The Nguyen, Heavy oil recovery mechanism by solvent injection through cores, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2017), 197-203, 2017

7. Quan Vu Le, Do Van Nguyen, Vinh The Nguyen, Lam Ngoc Cao, Thinh Van Nguyen, Evaluation of EOR solutions for heavy-oil recovery in middle miocene reservoirs of Cuu Long basin, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2017), 188-196, 2017

8. Tu Dang Tran, Ung Duc Vu, Quan Vu Le, Vinh The Nguyen, Building and applying surface back pressure calculation model using constant bottom hole pressure technique in managed pressure drilling for exploration ưell in Cuu Long basin, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2017), 163-173, 2017

9. Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Tiến Hùng, Determining the back rake angle of PDC cutters for drilling through heterogeneous rock at miocene and oligocene formations, Nam Rong - Doi Moi reservoir, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2017), 123-127, 2017

10. Nguyen Hai An, Nguyen The Vinh, Behavior of stress-sensitive reservoir by well test interpretation, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2017), 74-81, 2017

11. Nguyen Van Giap, Nguyen Van Thinh, Nguyen The Vinh, On the study and assessment of drilling bit dynamic state in directinal drilling, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2017), 116-222, 2017

12. Nguyễn Hải An, Nguyễn Thế Vinh, Mechanisms for improved oil recovery in fructured granitic basement reservoirs by gas injection, The Proceedings of the ESASGD 2016 (Session: Integrated Petroleum Engineering - IPE 2016), , 2016

13. Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Hải An, Geomechanical analysis of the SDSV basement reservoir using earth loads, he Proceedings of the ESASGD 2016 (Session: Integrated Petroleum Engineering - IPE 2016), , 2016

14. Nguyễn Hải An, Nguyễn Thế Vinh, An advanced dual-porosity model for history matching-improvement of production data from the CNV granitic basement reservoir, Third EAGE Integrated Reservoir Modelling, Kualumpur, Malaysia, 1-5, 2016


National Conference

1. Nguyễn Khắc Long, Trương Văn Từ, Nguyễn Thế Vinh, Lê Đức Vinh, Thành tựu trong dự báo thông số địa cơ học của giếng khoan bằng kỹ thuật máy học, Hội nghị Khoa học toàn quốc Vietgeo 2023, 731-739, 2023

2. Trần Xuân Đào, Nguyễn Thế Vinh, Lê Đức Vinh, Ứng dụng lý thuyết "Tối ưu hóa điểm dừng các quá trình ngẫu nhiên" vào lĩnh vực thăm dò dầu khí, Hội nghị toàn quốc khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2022), 921 - 924, 2022

3. Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Thế Vinh, Doãn Thị Trâm, Nguyễn Văn Thành, Ảnh hưởng của góc lắp đặt răng tới tuổi thọ của lưỡi khoan hợp kim cứng, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững - ERSD 2018, , 2018

4. Nguyễn Văn Đô, Lê Vũ Quân, Lê Quốc Trung, Nguyễn Thế Vinh, Using integrated production modeling (IPM) for gaslift optimization - a case study by 3D seismic data, Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững - ERSD 2018, , 2018

5. Phạm Thành Vinh, Nguyễn Thế Vinh và nnk, Tối ưu hệ thống thu gom, vận chuyển dầu và khí các mỏ Vietsovpetro trong điều kiện suy giảm sản lượng, Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững - ERSD 2018, , 2018

6. Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thế Vinh, Dòng chảy thủy triều trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam, Hội thảo Khoa học Trái đất-Mỏ-Môi trường bền vững (EME 2018), , 2018

Bài báo hội nghị ngành

1. Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Trần Tuân, Nguyễn Văn Thành, Đặc điểm mòn răng chòong khi khoan định hướng bằng hệ thống lái chỉnh xiên hoạt động theo nguyên tắc đẩy chòong, Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm khai thác dầu từ đá móng Bạch Hổ, , 2018

2. Nguyễn Thế Vinh, Lê Xuân Lân, Trần Xuân Đào, Nghiên cứu và đánh giá trạng thái động học của hệ thống công nghệ khoan dầu khí, Tuyển tập báo cáo hội nghị Khoa học – Công nghệ (30 năm Dầu khí Việt Nam – Cơ hội mới, Thách thức mới), , 2005


University Conference

1. Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Trần Tuân, Nghiên cứu đơn pha chế dung dịch polime-bentonit trong khoan sâu thăm dò than bằng ống mẫu luồn, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 19, trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2010

2. . Nguyễn Thế Vinh, Đỗ Thành Sỹ, Đánh giá trạng thái làm việc của hệ động học khoan trên cơ sở hàm phân nhánh, Tuyển tập công trình khoa học (chuyên đề kỷ niệm 40 năm thành lập bộ môn Khoan – Khai thác), trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2006

3. Nguyễn Thế Vinh, Đỗ Thành Sỹ, Cách tiếp cận mới để xác định chế độ khoan thông qua bài toán đa biến, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 17, trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2006

4. Nguyễn Thế Vinh, Cao Sơn Ngọc, Đào Nguyên Lượng, Quá trình phá hủy đất đá và mài mòn lưỡi cắt của choòng cánh dạng bậc, Tuyển tập các công trình Khoa học - tập 28, Đại học Mỏ - Địa chất, , 1999

5. Dương Danh Lam, Ngô Hữu Hải, Lê Xuân Lân, Nguyễn Thế Vinh, Gọi dòng sản phẩm dầu khí với việc áp dụng hệ bọt hai pha, Hội nghị khoa học lần thứ 12, Đại học Mỏ - Địa chất, 259 – 264, 1996

6. Nguyễn Thế Vinh, Đào Nguyên Lượng, Lê Xuân Lân, Nghiên cứu chuyển động của khí trong các đường ống thu gom, vận chuyển, Hội nghị khoa học lần thứ 12, Đại học Mỏ - Địa chất, , 1996