×
CONFERENCE PAPERS
International Conference

1. Khổng Cao Phong; Phạm Thị Thanh Loan; Đào Hiếu, Develop a data acquisition system for Geography accident warning, Environment monitoring in the North mountain areas of Vietnam, International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering (RICE2021), , 2021

2. Khổng Cao Phong; Nguyễn Anh Sơn, A Proposal method for establishing primary AC-DC power transfer standards applying for Vietnam measurement standard of AC power and energy, ESASGD 2016, 109-115, 2016

3. Khổng Cao Phong; Lưu Hồng Quân, A suggestion for renovating main drive system of electric shovel excavators - EKG in Vietnam mining industry, ESASGD 2016, 78-83, 2016

4. Nguyễn Thanh Lịch; Khổng Cao phong, Design, modeling and simulation of switching DC-DC converter for applications in renewable energy systems, ESASGD 2016, 84-90, 2016

5. Nguyễn Đức Khoát; Khổng Cao Phong; Vũ Huy Hoàng, The applications of sensor network in the mining industry, Advances in mining and tunneling conference, 435-437, 2014

6. Khong, P.C. ; Mutschler, P., Capacitive gap and yaw angle sensor for linear drives, Annual Conference of IEEE Industrial Electronics (IECON 2010), 1240-1245, 2010

7. Khong, P.C. ; Leidhold, R. ; Mutschler, P., Magnetic guiding and capacitive sensing for a passive vehicle of a long-primary linear motor, International Power Electronics and Motion Control Conference (EPE/PEMC 2010), , 2010

8. Khong, P.C. ; Leidhold, R. ; Mutschler, P., Active magnetic guidance for material handling systems based on linear motors, Linear Drives for Industry Applications (LDIA 2009), 88 - 91, 2009

9. Phong C. Khong; Roberto Leidhold; Peter Mutschler, Magnetic guidance of the mover in a long-primary linear motor, IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE-2009), 2354-2361, 2009


National Conference

1. Đào Hiếu; Khổng Cao Phong; Uông Quang Tuyến, Nghiên cứu chế tạo trạm đo đạc dữ liệu cho hệ thống giám sát và xác định quy luật phân bố độ ẩm đất trên nền tảng vi điều khiển, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), , 2020

2. Uông Quang Tuyến; Đào Hiếu; Khổng Cao Phong, Nghiên cứu chế tạo trạm thu thập dữ liệu sử dụng cho hệ thống giám sát và xác định quy luật phân bố độ ẩm, độ khô hạn đất trên nền tảng Raspberry Pi, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), , 2020

3. Khổng Cao Phong, Đào Hiếu:, “Nghiên cứu chế tạo nguyên mẫu thiết bị thử nổ phá hủy bằng xung điện”, Hội nghị khoa học toàn quốc về khoa học Trái đất và Tài nguyên - ERSD2018, , 2018

4. Khổng Cao Phong, Lưu Hồng Quân:, “Mô phỏng điều khiển kích từ máy phát cho hệ TĐĐ máy xúc EKG bằng chỉnh lưu Thyristor”, Hội nghị khoa học toàn quốc về khoa học Trái đất và Tài nguyên - ERSD2018, , 2018

Bài báo hội nghị ngành

1. Lưu Hồng Quân; Khổng Cao Phong, Hybrid FUZZY-PID controller for electric shovel EKG-8И hoisting motor, HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ –ĐIỆN –TỰ ĐỘNG HÓA (MEAE2021), 91, 2021

2. Khổng Cao Phong, Một số định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực cơ - điện mỏ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và công nghiệp 4.0, EME 2018, , 2018

3. Thái Duy Thức; Khổng Cao Phong; Cao Việt Dúng., Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điện tử để tìm giải pháp giảm tổn thất năng lượng trong công nghiệp mỏ, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XV, 288-292, 2003


University Conference

1. Khổng Cao Phong, Nghiên cứu mô hình hóa việc đo tốc độ quay bằng encoder với matlab simulink, HNKH-21 Đại học Mỏ - Địa chất, , 2014

2. Khổng Cao Phong; Phan Minh Tạo; Uông Quang Tuyến, Thiết kế mạch điều khiển và giao tiếp với Module công suất thông minh (IPM) thực hiện mạch biến tần vector dùng chip CPLDs, HNKH-20 Đại học Mỏ - Địa Chất, 74-82, 2012

3. Phan Minh Tạo; Khổng Cao Phong, Tổn thất năng lượng, giải pháp giảm tổn thất năng lượng trong truyền động của tời trục ở mỏ Việt Nam, Hội nghị khoa học Trường 2006, 226-231, 2004